Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

П О К А Н А  

За заседанията на Постоянните комисии на 25.06.2024

 

ЗАСЕДАНИЯТА ЩЕ ПРОТЕКАТ ПРИ СЛЕДНИЯ РЕД:

Заседанията на Постоянните комисии към ОбС - гр.Лъки ще се проведат, както следва:

І. Заседание на Комисията по образование, култура, здравеопазване, младежки дейности, туризъм, спорт, социални дейности, вероизповедания и човешки права при ОбС- гр.Лъки, на 25.06.2024г. (вторник)   от 16.50 часа за разглеждане на  точка от дневния ред.

II.Заседание на Комисията по общинска собственост, концесии, приватизация, околно среда, водно, селско и горско стопанство, устройство на територията, строителство, благоустрояване и комунални дейности при Общински съвет-гр.Лъки, на 25.06.2024г. (вторник)   от 17.00 часа за разглеждане на 1и точки от дневния ред.


========================================================================

П О К А Н А  

За заседанията на Постоянните комисии на 28.05.2024

ЗАСЕДАНИЯТА ЩЕ ПРОТЕКАТ ПРИ СЛЕДНИЯ РЕД:

 

Заседанията на Постоянните комисии към ОбС - гр.Лъки ще се проведат, както следва:

I. Заседание на Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, бедствия, аварии и катастрофи към ОбС - Лъки на 28.05.2024г. (вторник)   от 16,30 часа за разглеждане на 1 точка от дневния ред.

 

II. Заседание на Комисията по образование, култура, здравеопазване, младежки дейности, туризъм, спорт, социални дейности, вероизповедания и човешки права при ОбС- гр.Лъки, на 28.05.2024г. (вторник)   от 16.40 часа за разглеждане на  3 точка от дневния ред.

III. Заседание на Комисията по общинска собственост, концесии, приватизация, околно среда, водно, селско и горско стопанство, устройство на територията, строителство, благоустрояване и комунални дейности при Общински съвет-гр.Лъки, на 28.05.2024г. (вторник)   от 16.50 часа за разглеждане на 2 точка от дневния ред.

 

========================================================================  

П О К А Н А  

За заседанията на Постоянните комисии на 23.04.2024

ЗАСЕДАНИЯТА ЩЕ ПРОТЕКАТ ПРИ СЛЕДНИЯ РЕД:

І. Заседание на Комисията по образование, култура, здравеопазване, младежки дейности, туризъм, спорт, социални дейности, вероизповедания и човешки права при ОбС- гр.Лъки, на 23.04.2024г. (вторник)   от 16.40 часа за разглеждане на  1011 и 12 точки от дневния ред.

 

II.Заседание на Комисията по бюджет, финанси, икономическа политика и евроинтеграция към ОбС-Лъки, на 23.04.2024г. (вторник) от 17.00 часа за разглеждане на  1235 и 6 точки от дневния ред.

 

III.Заседание на Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, бедствия, аварии и катастрофи към ОбС - Лъки на 23.04.2024г. (вторник)   от 17.20 часа за разглеждане на точка от дневния ред.

 

IVЗаседание на Комисията по общинска собственост, концесии, приватизация, околно среда, водно, селско и горско стопанство, устройство на територията, строителство, благоустрояване и комунални дейности при Общински съвет-гр.Лъки, на 23.04.2024г. (вторник)   от 17.30 часа за разглеждане на 78 и точки от дневния ред.

   

==============================================================================

П О К А Н А  

За заседанията на Постоянните комисии на 26.03.2024

ЗАСЕДАНИЯТА ЩЕ ПРОТЕКАТ ПО СЛЕДНИЯ РЕД:

  І.. Заседание на Комисията по образование, култура, здравеопазване, младежки дейности, туризъм, спорт, социални дейности, вероизповедания и човешки права при ОбС- гр.Лъки, на 26.03.2024г. (вторник)   от 16.40 часа за разглеждане на  и 10 точки от дневния ред.

  II  Заседание на Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, бедствия, аварии и катастрофи към ОбС - Лъки на 26.03.2024г. (вторник)   от 16.50 часа за разглеждане на 1 точка от дневния ред.

 III. Заседание на Комисията по общинска собственост, концесии, приватизация, околно среда, водно, селско и горско стопанство, устройство на територията, строителство, благоустрояване и комунални дейности при Общински съвет-гр.Лъки, на 26.03.2024г. (вторник)   от 17,00 часа за разглеждане на 2,3,5,6,7,8 и 9 точки от дневния ред.

 ==========================================================================================

  П О К А Н А  За заседанията на Постоянните комисии на 13.02.2024

  І.   Заседание на Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, бедствия, аварии и катастрофи към ОбС - Лъки на 13.02.2024г. (вторник)   от 16,50 часа за разглеждане на 4 точка от дневния ред.

 II.Съвместно заседание на всички Постоянни комисии с водеща комисия Комисията по бюджет, финанси, икономическа политика и евроинтеграция към ОбС-Лъки, на 13.02.2024г. (вторник)   от 17,00 часа за разглеждане на 1 точка от дневния ред.

 III.Заседание на Комисията по общинска собственост, концесии, приватизация, околно среда, водно, селско и горско стопанство при Общински съвет-гр.Лъки, на 13.02.2024г. (вторник)   от 17,15 часа за разглеждане на 2 и точки от дневния ред.

 .....................................................................................................................................................................................................