Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

01.02.2018

 ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА 

ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА 

НА

СПАС ВИКТОРОВ ТОДОРОВ

ЦКБ АД Клон Асеновград

IBAN: BG72 СЕСВ 9790 40А8 0558 00

BIC: CECBBGSF

Молим помогнете