Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

18.05.2016

ОБЩИНА ЛЪКИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ
С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ -
4 БРОЯ В ГР. ЛЪКИ И 1 БРОЙ В С. БЕЛИЦА

 С пълния текст на обявата можете да се запознаете от  ТУК.