Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

11.10.2023

 


Общинска администрация гр. Лъки обявява на всички заинтересовани лица  на основание  изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги и въз основа на изготвените Анализи и предложения на общините, Агенция за социално подпомагане извърши Анализ на потребностите от социални услуги на национална ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи  Предложение за Национална карта на социалните услуги.

 

 

   

Съгласно чл.48, ал.1 от Наредбата за планиране на социалните услуги, Агенция за социално подпомагане организира обсъждане на областно и общинско ниво на Анализа и предложението за Картата, което не може да бъде по-кратко от 30 дни. В тази връзка и с оглед на методическите насоки, считано от 11.10.2023 г. до 09.11.2023 г. включително предоставяме на вниманието Ви за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за Национална карта на социалните услуги.

 

 

Мнения и предложения могат да бъдат направени до 09.11.2023г. вкл.:

 

 
 - на e-mail: [email protected] 

 

 - в писмен вид, депозирани в делеводството на Общината- ет.1, стая №5