Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

09.04.2020

В А Ж Н О    С Ъ О Б Щ Е Н И Е !

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

СЪС ЗАПОВЕД № РД-221 ОТ 09.03.2020Г. МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПЕРИОДЪТ ОТ 01.04.2020Г. ДО 31.10.2020Г.  Е ОБЯВЕН ЗА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН.

С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПОЖАРИ, ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ТЯХНОТО РАЗВИТИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СВОЕВРЕМЕННОТО ИМ ОТКРИВАНЕ И УСПЕШНО ГАСЕНЕ, КАКТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ-РЕЗЕРВАТИ И ПОДДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИ ДАВАМ СЛЕДНОТО ПРЕДПИСАНИЕ:  ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗГАРЯНЕ НА СТЪРНИЩА, СЛОГОВЕ, КРАЙПЪТНИ ИВИЦИ И СУХИ ТРЕВИ.

В ОБЩИНА ЛЪКИ ИМА СЪЗДАДЕНИ ГАСАЧЕСКИ ГРУПИ, КАТО КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТГОВАРЯТ ЗА ТЯХНОТО СЪБИРАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.

КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Е СФОРМИРАНО ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ, КОЕТО Е УПРАВЛЯВАНО ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

В СЛУЧАЙ НА ЗАБЕЛЯЗАН ПОЖАР МОЛЯ НЕЗАБАВНО СИГНАЛИЗИРАЙТЕ НА ДЕЖУРНИТЕ ПО ОбСС, НА ТЕЛЕФОН 03052/2040.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ