Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

13.09.2019

 ОБЯВА

За прием на проектни предложения

По мярка 4.1.2 - „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства ”

обявата изтеглете от тук