Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

10.09.2019

 Община Лъки кани,

всички жители на общината да се включат в кампанията "Да изчистим България заедно 2019" с доброволен труд, като почистят междублоковите си пространства, зелените площи и детските площадки в близост до жилищата им. 

Кампанията ще се проведе на 14 септември 2019 година /събота/ от 09.00 до 13.00 часа.

За целта в Общинска администрация - Лъки при дежурните по ОбСС ще бъдат раздавани чували и ръкавици за еднократна употреба на желаещите.

Належащи за почистване места са местен път мах.Брайковица до еко пътека "Комина", както и третокласен път отсетчката от с.Манастир до границата с община Баните / почистване на крайпътни ивици и чешми/. Желаещите могат да се включат и в тези отсечки.

След приключване на кампанията, молим всички участници да се обадят до 14.00 часа на тел. 03052/2040 с информация за броя на събраните чували отпадък и местоположението им, с цел навременното организиране на сметоизвозването им.