Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

28.08.2019

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 На 11.09.2019г. /сряда/ от 09,00 ч. до 16,00ч. в сградата на Община Лъки мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив ще предоставя КОНСУЛТАЦИИ НА ГРАЖДАНИТЕ при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за ИЗЧИСЛЯВАНЕ РАЗМЕР НА ПЕНСИЯ.

Консултациите за по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент ще се извършват след представяне на документ за самоличност от заинтересованите лица, документи за трудов/осигурителен стаж, както и документ за осигурителен доход за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето. Необходимо е също гражданите да заявят продължителността на положения стаж до 31.12.1996г. След тази дата се ползва информация от Регистъра на осигурените лица въз основа на подадените данни по чл. 5, ал. 4 от КСО.

                                     

ТП на НОИ - Пловдив