Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

на МИГ Преспа

09.12.2018

 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА-ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ“ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА  ПОКАНИ

гражданите, представители на институции, представители на бизнеса и местни лидери от общини Баните, Лъки и Чепеларе

 

НА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

„Информиране на общността за етапа на изпълнение на Стратегията за Водено от Общностите Местно Развитие”

Конференцията ще се проведе на  19.12.2018 год., в заседателната зала на Община Чепеларе от 10.00 часа.

обявата вижте тук.