Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

22.10.2018

 Във връзка с  изпълнение на договор № РД 50-144/ 21.10.2016г.  Местна инициативна група "Преспа - общини Баните, Чепеларе и Лъки" кани представителите на местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации, читалища, представители на общини Баните, Лъки и Чепеларе и всички други заинтересовани страни на информационни срещи за популяризиране на Стратегия за ВОМР на МИГ ”Преспа”.

С пълния текст на обявата и с определените по населени места графици за информационни срещи можете да се запознаете от тук.

публикувано на 22.10.2018г.