Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Правила за действие и мерки за гасене на пожари

01.03.2018

 I.        Правила за действие при пожари

Първа реакция - уведомете органите на МВР или тези за спешна медицинска помощ за злополуката, посредством телефона за спешни повиквания на единната спасителна система 112.

Вашето повикване трябва да съдържа следната информация:

Къде? – Посочете мястото, улицата, номер на улицата, кръстовище или някакъв ориентир при пожар или злополука.

Какво? – пожар или злополука. Ако е злополука - посочете вида й: пътнотранспортно произшествие с лек автомобил, с тежкотоварен автомобил, с транспортиране на опасен товар. Посочете също дали има затиснати или ранени хора и дали има опасност от пожар.

Колко? – Посочете броят на пострадалите, по възможност вида на нараняванията.

Кой се обажда? – Кажете името си и номера, от който се обаждате.

 

 

II.                    Мерки при гасене на пожари

 

Общинска администрация - Лъки сформира в помощ на населението и с цел предотвратяване на пожари в горските територии, в града и по населените места на територията на община Лъки, общинско доброволно формирование и гасачески групи по селата.

Доброволното формирование " РВ - 152 - Лъки" е съставено от пет члена, който са преминали първоначален курс на обучение и притежават необходимото оборудване и умения при гасене на пожар. Във всяко населено място има сформирани гасачески групи. 

При пожар, уведомете незабавно Дежурния по Общински съвет за сигурност на телефон 03052/2040, както и всеки кмет или кметски наместник по населените места.

 

III.                 Как да се действа при Горски пожар

Пожарът, възникнал в гора, можем да установим по наличието на пламъци, дим, падащи сажди, по необичайната миризма, както и по поведението на животните. Гасенето на горските пожари се организира и провежда със силите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, Доброволното формирование и гасачески групи от кметствата.

ДЕЙСТВИЯТА ВИ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАР ТРЯБВА ДА СА СЛЕДНИТЕ:

Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в обсега на пожара. 

Съобщете за пожара в най-близкото населено място или горски дом. 

Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия - просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места. Използвайте водата, ако има наблизо река - намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея. 

Откритите части на тялото се покриват, пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат.

Придвижвайте се приведени. 

Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп набързо начупени клони, с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Дрехите не се свалят - те поемат част от топлината. 

При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон - от ниските части към върха. 

Оказвайте помощ и съдействие на гасаческите екипи при локализиране на пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара.

 

IV.                  Как да се действа при гасене на пожари в сграда

Причина за възникване на пожар вкъщи, на работното място или друго закрито помещение в повечето случаи се дължи на вашата небрежност.

КАК ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ ПОЖАР В СГРАДА?

Ако имате ранени хора извикайте незабавно за помощ на висок глас.

Без да поемате излишен личен риск - опитайте се да загасите пожара с пожарогасител или с подръчни средства.

Как се прави това с пожарогасител?:

- Издърпайте обезопасяващия щифт;

- Натиснете ръчката и насочете струята близко до основата на пламъците;

- Дръжте здраво насочващото устройство.

Спрете гасенето на пожара ако забележите, че той се разпространява към горната част на помещението или в посока изхода и незабавно избягайте навън.

Затворете прозорците и вратите на помещенията преди да ги напуснете. Излезте бързо навън без да мислите за ценности и пари. Не се връщайте обратно.

За евакуация използвайте евакуационните стълбища или аварийните такива. В никакъв случай не използвайте асансьорите.

Ако сте в асансьор по време на пожара спрете на най-близкия етаж и го напуснете.

Ако при Вашата евакуация евакуационни пътища са задимени, започнете да се движите възможно най-ниско, защото там температурата е по-ниска и видимостта е по-добра.

При невъзможност да напуснете Вашето жилище, в следствие на дим или висока температура, отидете в банята, затворете вратата, поставете мокри кърпи под вратата и изчакайте служителите от пожарната.

Когато сте в помещения с много хора (театри, кина, спортни зали, стадиони, търговски центрове и т.н.) и бъде подаден сигнал за пожар направете следното:

- най-важно е да не изпадате в паника и да запазите спокойствие. Вашата паника може да бъде предадена и на хората около Вас;

- следвайте евакуационните знаци и напуснете помещенията без да измествате и блъскате останалите хора;

- за излизане от помещенията използвайте евакуационните пътища и изходи. Не скачайте от височини.

- не се връщайте обратно в сградата ако сте забравили нещо.

С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение, бензин и нафта. 

При пожар в сграда изключете газта, електричеството, затворете вратите и прозорците.

Съобщете на съседите за възникналия пожар. 

При преминаване през задимено пространство поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи. Ако се запали част от облеклото ви, съблечете бързо горящата дреха, ако това е невъзможно загасете чрез обвиване с друга дреха или одеало. 

Ако е невъзможно да излезете от сградата, най-добре е да влезете в банята. Уплътнете вратата с мокри кърпи или дрехи и пуснете душа. Обливайте се с вода, за да не прегрее организма. Опитайте се да сигнализирате за своето местонахождение. 

Особено опасни, при горене на пластмаси, са токсичните газове. При тях се отделят фосген, циановодород, въглероден оксид и други съединения със силен токсичен ефект. След пребиваване в района на пожара трябва да преминете през медицински преглед. 

При отравяне с въглероден оксид /СО/ пострадалите се изнасят на чист въздух, разхлабват се дрехите им и се оставят в покой. При рязко спадане на кръвното налягане се прави изкуствено дишане "уста в уста". На пострадалите се дава топло мляко, минерална вода, разтвор на сода бикарбонат и се транспортират до болнично заведение.