Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

НЧ  „Христо Ботев” – с.Манастир

- Председател на настоятелството: Емилия Кръстева
- Читалищен секретар-библиотекар: Добринка Петрова
- Телефон: 030528/389 – Читалищен секретар,
03528/289 – Председател на НЧ
- факс: няма
 
През 2009г. тържествено се отбелязва 80-годишнина от създаване на Народно читалище „Христо Ботев” – с.Манастир. Предвидени са празнично честване и културни мероприятия, свързани с това събитие: празничен концерт с участие на самодейци и гостуващ изпълнител; литературно четене; седмица „Миналото на село Манастир” – отворени врати на обновената и обогатена етнографска читалищна сбирка.
 
 
 
 
Подготовката започна още през 2008г. и продължава през настоящата година като се извършиха редица ремонтни дейности по читалищната сграда, финансирани от проекти и от бюджета на читалището.Читалищното настоятелство оценява възможностите, които предоставят Министерството на културата чрез различните свои програми за подпомагане на читалищните дейности и читалищата като културни институции дори в малките и отдалечени населени места – каквото е и с.Манастир – селото с най-голяма надморска височина на Балканския полуостров.
В последните години Народно читалище „Христо Ботев” – с.Манастир активизира работата си по изготвяне на проекти, за да бъдат реализирани идеи с обществена значимост от културен и социален характер.
През 2008г. и 2009г. отново бяха разработени проекти, с които се кандидатства пред МК. С тяхната реализация беше купена нова литература за читалищната библиотека и компютър, с какъвто до момента читалището не разполагаше. Бяха извършени частични ремонти по читалищната сграда.
Читалищното настоятелство си е поставило за цел читалището да придобие съвременен облик и ще се изпълни със съдържание.