Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 - Председател на настоятелството: Галя Иванова Атанасова

- Адрес: 4241 гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив, ул.Възраждане №18
- Телефон: 03052/20 55
- факс: няма
- ел. поща: [email protected]
 
 
Народно читалище „Зора” –гр.Лъки е учредено на 9.10.2001г., съдебно регистрирано от Пловдивски окръжен съд с Решение №1843 от 15.03.2002г. и вписано в Регистъра на читалищата към Министерството на културата под №2908 на 12.04.2002г.
За кратката история на своето съществуване, като единствена културна институция в гр.Лъки, читалището успя да организира дейността си в услуга на цялото население от града и общината.
Читалището няма собствена сграда, но ползва помещения, предоставени безвъзмездно от Община Лъки. Все още има какво да се желае по отношение оборудването на читалището, но и постигнатото от 2002г. до днес не е малко.
През 2002г. с помощта на дарители се постави началото на читалищна библиотека, която и днес е единствената обществена библиотека в град Лъки. Началото на създаване на книжен фонд бе поставено с дарените книги, но ежегодно се допълват наличните както със средства от читалищния бюджет, така и със средства, получени от спечелени проекти през 2004, 2007 и 2008г., с които читалището кандидатства пред Министерството на културата по Националната програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Голяма част от книгите обаче, са в единични бройки. Това наложи да се оформи читателски кът в библиотеката с удобни бюра и посетителски столове и част от по-ценните и търсени книги и речници да се предоставят за ползване само в читалнята.
 
 
От 2005г. към читалището функционира сбирка с етнографски характер, в която са експонирани предмети от бита, ръкоделия, занаятчийски инструменти и други, оформени в кътове.
Към НЧ „Зора” са разкрити функционират интересни спортни клубове и творчески кръжоци, като участниците в тях получават възможност за изява в различни мероприятия – чествания, конкурси, изложби, състезания и други.
Гордост на читалището е разкрития още от неговото създаване Клуб „Приятели на песента” с ръководител народната певица Росица Пейчева. Участниците му са 26, като изпълняват български фолклор и артистични сценки на родопски диалект, а така също подготвят музикални програми със съвременни популярни песни. Младите изпълнители от клуба, след свое участие на Ден на хумора – 1-ви април 2006г., организиран от НЧ „Орфееви гори” – гр.Смолян, бяха приети в Клуб „Зевзек” на родопската хумористка Весела Бабаджанкова.
През 2007г. Клубът участва в предаването „От българско по-българско” по Национална телевизия СКАТ, а през 2008г. участва в предаване по Радио Хоризонт.
През 2009г. Клуб „Приятели на песента” представи свои изпълнения на Националните фолклорни празници в гр.Смолян, където бе удостоен със Златен плакет и Грамота.
 
 
Към читалището работи и Клуб по спортни танци, като са формирани три възрастови групи. До края на 2009г. със средства по проект ще бъдат закупени костюми за малките танцьори.
Ежегодно читалището участва в честването на Деня на Земята – 22-ри април /конкурси – рисунка на асфалт, ревю с атрактивни облекла от отпадъчни материали/, Градско тържество по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24-ти май, Празник на града /25-30 август/, Европейски ден на мобилността под надслов „В града без моя автомобил” – 22 септември /състезание за велосипедисти, градски маратон/ и други..
През 2008г. НЧ „Зора” спечели проект „Безопасно кътче за игра и отдих за нашите деца”, за който вече беше подписан договор за изпълнение на дейности целящи естетизиране и ограждане на детска площадка в гр. Лъки. Поставена бе ограда. Изградена беше беседка с пейки и маса. Оформени бяха алеи с цветя, декоративни дървета и храсти. Проектът бе финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи”. След неговото успешно приключване бе организиран детски празник с клоунада и забавни детски игри и официално откриване на обезопасената площадка от Кмета на Община Лъки. При изпълнението на този проект се установи добро сътрудничество между местната власт в лицето на Община Лъки, неправителствения сектор от страна на читалището и обществото чрез гражданите от Лъки, които взеха участие на всички етапи от оформяне на самата идея до нейното реализиране.
 
 
През 2008г. съвместно с Местен съвет по туризъм – Лъки читалището разработи проект, който бе одобрен – „Изграждане на мостове между поколенията” в рамките на Проект „Жени – лидерки на промяната”, изпълняван от Фондация за грижи в общността „ДИВА” – гр.Пловдив, финансиран по Програма ФАР „Развитие на гражданското общество” на Европейския съюз. По този проект бяха проведени две битови седенки в с.Дряново и в с.Борово с участието на читалищни самодейни състави – Женска фолклорна група – с.Дряново и Мъжка група за автентични фолклорни песни – с.Борово, както и с дейното участие на децата от Клуб „Приятели на песента” при НЧ „Зора” – гр.Лъки с ръководител: народната певица и музикален педагог Росица Пейчева. По проекта бяха ушити сценични костюми във фолклорен стил за младите изпълнители. Изнесени бяха и две лекции за правата на жените.
През 2009г. със средства, които бяха отпуснати от МК по читалищен проект и съфинансиране от читалищния бюджет бе подменена прозоречната дограма на библиотеката и читалнята
Читалищното настоятелство разработва и други проекти, с които се търси финансиране на дейности, насочени към разнообразяване на културния живот и с насоченост към децата и младежите, като напр. пред Фондация „ЕкоОбщност”, Проект „Родопи” и др.