Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Галерия на  Обединено детско заведение “Юрий Гагарин” – гр.Лъки

 

История

Детска градина "Юрий Гагарин" е открита през м.септември 1960 година. На 02.10.1963 г. е преместена в нова сграда, построена със средствата на Горубсо-Лъки.
През изминалите години в детската градина се е разгръщала дейност в различни направления:
     - системна и богата образователно-възпитателна дейност;
     - полагане основите на гражданско възпитание и осъзнаване на детската личност като гражданин на България, Европа и света;
     - развитие и изява на детския талант;
     - съвместна дейност с родители и общественост;
     - повишаване квалификацията на педагогическия персонал чрез участия в  добри практики ,обучения;
 
 
 ДГ" Юрий Гагарин" е единствена на територията на Община Лъки и обхваща всички деца от 2 до 7-годишна възраст.
Мисия
     . да подкрепя и вярва в потенциала на всяко дете;
     . да създава благоприятна среда за неговото развитие;
     . да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
     . да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст;
 
 
Визия
     . Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбрано, обичано и подкрепяно.
     . Предпочитана среда за 2-7- годишните деца, където се гарантира тяхното умсвено, емоционално, личностно и здравно-физическо развитие. 
     . Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
     . Средище на хора, които обичат децата и професиите си, стремящи се към висока професионална реализация и удовлетвореност от работата си.
 
 
Ние предлагаме
     . Целодневна, целогодишна грижа за децата ви.
     . Топла и качествена храна, здравословно и разнообразно меню.
     . Достъпно, качествено образование, съчетаващо традиция и иновации.
     . Много празници и развлечения.
     . Вълнуващи игри, в които децата проявяват свободен дух и творчество.
     . Високо ниво на предучилищна подготовка.
 
Адрес:
Детска градина "Юрий Гагарин" 
гр Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив
Пощенски код 4241, ул. "Освобождение" №13
телефон: 088 438 7813
Директор: Анелия Бакларева
Работно време на ДГ: 6.00 - 18.00 часа
 
Видове образци на документи за кандидатстване, записване, отписване и заявление за отсъствие по семейни причини в детскито заведение.