Община Лъки

Община Лъки

a- a a+
==========================================================================
 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от второто за тази година заседание на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд. 
 
С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.
С пълния текст на обявлението можете да се запознаете от тук.
 
публикувано на 03.06.2019 година

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от първото за тази година заседание на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд. 

С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.

публикувано на 02.05.2019 година

==========================================================================

Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Лъки със свое Решение № 258 от 29.11.2018 година определи актуални Списъци на имотите от Общински поземлен фонд с НТП- ливада, пасище, мера – за общо и индивидуално ползване в община Лъки.

Вижте списъците по населени места: от тук.

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от заседанието на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд. 

С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.

публикувано на 04.06.2018 година

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от заседанието на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд. 

С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.

публикувано на 30.04.2018 година

==========================================================================

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Лъки със свое Решение № 32 от 28.01.2016 година определи актуални Списъци на имотите от Общински поземлен фонд с НТП- ливада, пасище, мера – за общо и индивидуално ползване в община Лъки.

Вижте списъците по населени места:
 публикувано на 01.02.2016 година.