Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Лъки със свое Решение № 32 от 28.01.2016 година определи актуални Списъци на имотите от Общински поземлен фонд с НТП- ливада, пасище, мера – за общо и индивидуално ползване в община Лъки.

Вижте списъците по населени места:
 публикувано на 01.02.2016 година.