Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

=========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокол №2 от заседанието на комисията за допълнително разпределение на земи за ползване от общинския поземлен фонд. 

С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.

публикувано на 27.05.2021 година

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от заседанието на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд 2021 година. 

С пълния текст на протокола можете да се запознаете тук.

публикувано на 28.04.2021 година

=========================================================================

Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Лъки със свое Решение № 97 от 28.01.2021 година определи актуални Списъци на имотите от Общински поземлен фонд с НТП- ливада, пасище, мера – за общо и индивидуално ползване в община Лъки.

 Вижте списъците по населени места:

 
публикувано на 22.02.2021 година.
 
==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от заседанието на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд 2020 година. 

С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.

публикувано на 11.06.2020 година

=========================================================================

Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Лъки със свое Решение № 32 от 27.02.2020 година определи актуални Списъци на имотите от Общински поземлен фонд с НТП- ливада, пасище, мера – за общо и индивидуално ползване в община Лъки.

 Вижте списъците по населени места:

 
публикувано на 28.02.2020 година.
 
==========================================================================
 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от второто за тази година заседание на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд. 
 
С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.
С пълния текст на обявлението можете да се запознаете от тук.
 
публикувано на 03.06.2019 година

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от първото за тази година заседание на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд. 

С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.

публикувано на 02.05.2019 година

==========================================================================

Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Лъки със свое Решение № 258 от 29.11.2018 година определи актуални Списъци на имотите от Общински поземлен фонд с НТП- ливада, пасище, мера – за общо и индивидуално ползване в община Лъки.

Вижте списъците по населени места: от тук.

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от заседанието на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд. 

С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.

публикувано на 04.06.2018 година

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от заседанието на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд. 

С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.

публикувано на 30.04.2018 година

==========================================================================

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Лъки със свое Решение № 32 от 28.01.2016 година определи актуални Списъци на имотите от Общински поземлен фонд с НТП- ливада, пасище, мера – за общо и индивидуално ползване в община Лъки.

Вижте списъците по населени места:
 публикувано на 01.02.2016 година.