Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Общинска администрация гр. Лъки обявява на всички заинтересовани лица Обявление № 2 с изх. № К-406/30.05.2023г. 

с пълният текст на обявлението може да се запознаете от тук.

публикувано на 30.05.2023г. 

=========================================================================

Общинска администрация гр. Лъки обявява на всички заинтересовани лица Обявление № 1 с изх. № К-309/02.05.2023г. 

с пълният текст на обявлението може да се запознаете от тук.

публикувано на 02.05.2023г. 

=========================================================================

Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Лъки със свое Решение 273 от  23.02.2023 година определи актуални Списъци на имотите от Общински поземлен фонд с НТП- ливада, пасище, мера – за общо и индивидуално ползване в община Лъки.

 Вижте списъците по населени места:

 
публикувано на 28.02.2023 година.
 =======================================================================
 
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 
От Общинска служба "Земеделие", с което напомня на всички собственици, че в срок до 31.07.2022 год. следва да декларират формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земеделските си земи. 
 
С пълния текст на съобщението можете да се запознаете тук
Публикевано на 31.05.2022г.
 
========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Протокол №2 от 19.05.2022 год. на комисията по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ за допълнително разпределение на имотите от ОПФ за стопанската 2022/2023 год.
 
С пълния текст на протокола можете да се запознаете тук 
 
Публикувано на 23.05.2022 год.
==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от заседанието на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд 2022 година. 

С пълния текст на протокола можете да се запознаете тук.

публикувано на 29.04.2022 година

=========================================================================

Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Лъки със свое Решение № 190 от 24.02.2022 година определи актуални Списъци на имотите от Общински поземлен фонд с НТП- ливада, пасище, мера – за общо и индивидуално ползване в община Лъки.

 Вижте списъците по населени места:

 
публикувано на 25.02.2022 година.

=========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокол №2 от заседанието на комисията за допълнително разпределение на земи за ползване от общинския поземлен фонд. 

С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.

публикувано на 27.05.2021 година

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от заседанието на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд 2021 година. 

С пълния текст на протокола можете да се запознаете тук.

публикувано на 28.04.2021 година

=========================================================================

Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Лъки със свое Решение № 97 от 28.01.2021 година определи актуални Списъци на имотите от Общински поземлен фонд с НТП- ливада, пасище, мера – за общо и индивидуално ползване в община Лъки.

 Вижте списъците по населени места:

 
публикувано на 22.02.2021 година.
 
==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от заседанието на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд 2020 година. 

С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.

публикувано на 11.06.2020 година

=========================================================================

Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Лъки със свое Решение № 32 от 27.02.2020 година определи актуални Списъци на имотите от Общински поземлен фонд с НТП- ливада, пасище, мера – за общо и индивидуално ползване в община Лъки.

 Вижте списъците по населени места:

 
публикувано на 28.02.2020 година.
 
==========================================================================
 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от второто за тази година заседание на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд. 
 
С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.
С пълния текст на обявлението можете да се запознаете от тук.
 
публикувано на 03.06.2019 година

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от първото за тази година заседание на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд. 

С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.

публикувано на 02.05.2019 година

==========================================================================

Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Лъки със свое Решение № 258 от 29.11.2018 година определи актуални Списъци на имотите от Общински поземлен фонд с НТП- ливада, пасище, мера – за общо и индивидуално ползване в община Лъки.

Вижте списъците по населени места: от тук.

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от заседанието на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд. 

С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.

публикувано на 04.06.2018 година

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, протокола от заседанието на комисията за разпределяне и предоставяне за ползване на земи от общинския поземлен фонд. 

С пълния текст на протокола можете да се запознаете от тук.

публикувано на 30.04.2018 година

==========================================================================

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Лъки със свое Решение № 32 от 28.01.2016 година определи актуални Списъци на имотите от Общински поземлен фонд с НТП- ливада, пасище, мера – за общо и индивидуално ползване в община Лъки.

Вижте списъците по населени места:
 публикувано на 01.02.2016 година.