Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Общински съвет - Лъки със свое Решение № 54 от 27.04.2016 година прие нови тарифи за наемите на общински недвижими имоти. Тарифите са два вида, разпределени според категорията на имота и зоната, в която се намира той.

ТАРИФА № 1 за наемите на общински недвижими имоти в община Лъки, област Пловдивска, съгласно приложение № 1.
ТАРИФА № 2  за часови наеми на зали и други помещения — общинска собственост, според размера на площта им и времетраенето на ползването им, съгласно приложение № 3.
Обхват на зоните за сградите и терените на територията на община Лъки, област Пловдивска, съгласно приложение № 2.