Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, че има изготвен Протокол №1 от 27.04.2016 година, по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.4 от ППЗСПЗЗ, за разпределение на имотите от ОПФ с НТП - пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 година.

С пълния текст на Протокол №1 можете да се запознаете от тук
Публикувано на 28.04.2016 година.