Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, че има изготвен Протокол №2 от 26.05.2016 година, по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.4 от ППЗСПЗЗ, за разпределение на имотите от ОПФ с НТП - пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 година.

С пълния текст на Протокол №2 можете да се запознаете от тук. 
Всички заинтересовани лица могат да се информират как, къде и в  какви срокове могат да обжалват решението на комисията, посредством разпространеното обявление за това, чийто текст е следния:
Публикувано на 30.05.2016 година.