Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Панайот Янчев

1979г. – 1991г.
 
Панайот Николов Янчев е роден на 27.10.1944г. в с.Джурково, област Пловдивска.
Завършил висше икономическо образование: икономика на селското стопанство.
Работен стаж:
-    13.11.1965 - 15.06.1967г. - в Основно училище “Васил Петлешков” - с.Джурково
-     до 15.12.1971 г. - Окръжен комитет на ДКМС - гр.Смолян
-    до 31.12.1972г. ТПК “Устрем” -гр.Лъки
-    до 05.11.1974г. - Окръжен комитет на ДКМС - гр.Смолян
-    до 30.06.1977г. - Заместник Председател на Градски народен съвет - Лъки
Директор на Държавна спестовна каса - Лъки 01.07.1977 -07.02.1979г.
от07.02.1979до 17.10.1991 г. — Председател на Общински народен съвет-Лъки
01.05.1992г. - 16.05.1998г. - Ръководител на КО “Агромакс” - гр.Хасково
от 16.05.1998г. - Председател на Потребителна кооперация “Победа” - Лъки.
В ОбНС- Лъки е работил като Заместник Председател 2г. 7мес. и като Председател 12г. 8мес.
 Това са години на развитие на общината.
 Характерно е, че през тези години миграцията на населението е сведена до минимум вследствие ^изградената инфраструктура и открити работни места.
В областта на строителството през този период са изградени около 440 апартамента. Асфалтирани са I всички пътища до основните населени места с изключение на махала Брайковица. Изградени са I допълнителни водохващания за всички места включително и с.Борово.
Започва реконструкцията на пътя Юговско ханче - Лъки. През 1985/1986г. се ремонтера изцяло уличната мрежа в гр.Лъки. Изградени бяха и всички жилищни блокове. В резултат на всичко това Община Лъки 6 /шест/ поредни години е Нционален първенец по благоустрояване и хигиенизиране.
Чрез построяване на ретранслатори се осигури цялостно телевизионно покритие на общината, включително и гр.Лъки.
В областта на селското стопанство и горите. Селскостопанският фонд през мандата на Панайот Янчев възлиза на 43 000 дка земи, от които стопанисвани 13 000 дка. 12 000 дка ливади се използват за изхранване на около 3 000 бр. дребен добитък и 1 ЗООкрави, вкл. личния сектор. Засяваха се се ок. 2 000 дка картофи.
В горското стопанство средногодишно се добива ок. 5 000 куб.м. дървесина в Дивечовъдно стопанство  "Кормисош”.
В областта на образованието - построяват се нови училища в с.Дряново и с.Белица, както и Детска градина в с.Дряново, с. Белица и в мах. Надежда. Общият брой на учениците в общината е ок. 1 450. Традиционен е сбора с всички учащи се, който се провежда ежегодно, но под различен надслов.
В областта на образованието работят 136 души персонал.
В областта на здравеопазването - изгражда се нова поликлиника и стационар с 80 легла. Изцяло се  реконструират всички фелдшерски пункта в населените места и се обезпечават кадрово. Всички медицински  услуги се поемат вече не от Смолян, а от Пловдив.
В областта на културата - Изграждат се читалищните сгради в с.Джурково, мах.Надежда, с.Белица, с.Борово. Създават се постоянни етнографски изложби в гр.Лъки и в СОУ “Хр. Ботев” - гр.Лъки.
Ежегодно се организират Общински прегледи на художествената самодейност с около 500-600 участника. Много от тях печелят призови места в Национални прегледи на художествената самодейност.
В областта на търговията и услугите Изгражда се нов Битов комбинат за около 30 вида услуги за населението. За първи път в страната се построява Районен универсален магазин с нова организация на обслужването, към която се стремят всички търговски вериги. Построяват се магазини в с.Джурково, мах.Надежда, с.Здравец, с.Лъкавица, гр.Лъки и др.
В областта на икономиката - Заети в промишлеността са около 4 бООдуши.
“Периодът 1975-1986г. е най-благоприятен за развитието на общината във всяко отношение.
За този период действително трябва да се пише, крайно време е вече за Лъки и Лъкинска община да се пише история. Това е дълг на всички НАС. ”
 
 
           15.08.1986 г.
            гр. Лъки                                                                                                      Панайот Янчев