Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Васил Стоев

1974г. – 1979г.
 
Любима негова мисъл
“Моите шеги се състоят в казване винаги на истината."
 
 
           Васил Иванов Стоев е роден на 12.02.1937г. в махала Среброто.
           Завършва средно образование в гр. Чепеларе, а по-късно задочно икономически техникум и учителски институт.
          От 1954 до 1956г. е работи в училището в с. Манастир като възпитател.
1956- 1959г. постъпва като Управител на работнически стол на рудник Балкан махала към ГОРУБСО. От 1959 до 1963г. работи като главен счетоводител в Потребителна кооперация “Чил-тепе” в с. Манастир.
         А от 1956г. в училището в с. Манастир, като учител, а по-късно и като директор на училището.
         От юли 1972г. е Зам .Председател на Общински народен съвет - гр. Лъки, а по-късно - през 1974г. става и Председател на Общински народен съвет - гр. Лъки.
 
         Със своята дейност допринася за развитието на град Лъки и общината като цяло.
През 1984г. става Директор на Държавна спестовна каса.
Дълги години е бил Председател на Туристическото дружество в с. Манастир.
На 13.12.1986г. свършва земния път на Васил Стоев.
          През мандата на Васил Стоев влизат в експлоатация редица промишлени, комунално битови, детски и учебни заведения, читалища и др., както и конкретно:
. ученически пансион в гр .Лъки с 200 места;
. пощенска станция
- клон на Държавна спестовна каса;
-  осем жилищни блока;
-  нов водопровод
-  ловен дом в местността Кормисош;
-  откриват се нови магазини в Лъки и района.
            Придобивка на жителите на селата Манастир и Белица са новите читалищни сгради.
            Започва строителство на трикотажна фабрика.
            Реконструира се и асфалтира пътя за с .Манастир.
            През този период влизат в експлоатация важни подземни и надземни обекти, значими за МОК “Горубсо” и съществуващата тогава Геоложка бригада, като:
-           разкриване на рудник “Четрока”;
-           разкриване на шахта на рудник Товедарник”
-           разширяване на Флотационата фабрика и хвостохранилището.
В областта на туризма и курортнотодело:
-           разширение на туристическата спалня в с.Манастир с 30 легла;
-           през 1975г. се планира построяването на нова туристическа хижа в местността “Гаджов камък”.
В областта на културата:
•     подобрява се вътрешната уредба на читалищата;
-     подобрява се читалищната сграда в с.Манастир;
•     изгражда се паметника на миньора в гр.Лъки; обзавежда се нова библиотека в училището в гр.Лъки.