Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Петър Дичев

1965г. – 1969г.
Петър Георгиев Дичев е роден на 25.07.1938г в Балкан махала.
Председател на ОбНС - Лъки е от мес. декември 1965г. до мес.декември 1969г.
През мандата на Петър Дичев /през 1969г./ става обявяването на Лъки за град. Изготвя Предложение до Изпълнителния комитет на Окръжен народен съвет - гр.Смолян през 1969г. за оправяне на понататъшно предложение пред Президиума на Народното събрание за обявяване на Лъки за град по повод 25- годишнината му от обявяването му за населено място.
  През неговото управление става електрифициране на селата и махалите - Четрока, Надежда, Базето, Бозова, с.Борово с. Джурково. с Манастир Поставят се бетонни стълбове и електрически постове.
        Основно се ремонтират пътищата за с.Лъкавица, Старо село и м.Брайковица.
  Работи се по водохващането за гр Лъки от Дряново и Брайковица. Строят се много чешми и водхващания в селата и махалите. Построява се сградата на кметството в с.Борово.
         По това време в района функционират 14 начални училища, 7 прогимназии, както и 1 средно политехническо училище в Лъки.  Построяват се училищни сгради в махалите: Здравец, Бъзето и Брайковица

         По важни обекти, които се построяват са следните: пощата; жилищен блок 1 на ОбНС; сградата  на Детските ясли; Градската баня; Автобазата; пансион и др.