Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 По проект се извърши реконструкция на съществуваща сграда –общинска собственост за Информационен туристически център-Белица.
Целта на този център е утвърждаване на община Лъки като притегателно място с развит интегриран селски туризъм, чрез подобряване на съществуващата туристическа инфраструктура.

Галерия