Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Екопътека „Комин дере”започва  от гр.Лъки до махала Брайковица, и е около 4 км. Изградени са 3  красиви беседки, прекрасна панорамна площадка и 4 броя информационно-образователни табели.

По екопътека „Комин дере”, в зависимост от сезона ще срещнете защитени и редки растения,  реликти и ендемити, някой от които са включени и в Червената книга на изчезващи видове.  Много  билки и  красиви  декоративни растения.   
Животинският свят също е разнообразен.Срещат се див заек, сърна глиган, лисица, белка, златка. По екопътеката след Назърова чешма може да видите мравуняк, което е доказателство за екологично чист район.
Близостта и с гр. Лъки и лекия пеши преход я прави много посещавана.