Община Лъки

Община Лъки

a- a a+
По мярка 313 от ПРСР е изпълнен проект „С раница на път до природните и исторически забележителности на община Лъки”. Преустроено е помещение общинска собственост в модерен Туристически информационен център с обособени  приемна, офис, мултимедийна зала, щанд за туристически принадлежности и сувенири, където туристите да получават нужната им информация, съдействие и помощ.

 Акцентът е върху информационните функции. Ще се осигури  обслужване отговарящо на нуждите на местното население и туристите. Центъра отговаря на изискванията и е с възможностите за свързване в национална мрежа, функционираща въз основа на единни стандарти, които ще се определят с наредба на министъра на туризма. 

 Галерия