Община Лъки

Община Лъки

a- a a+
Село Югово
Надморска височина: 730 м,
На 10 км от общинския център - гр.Лъки,
В селото: църква „Св.Троица“, параклис „Св.Атанас“, параклис „Св.Богородица“
Около селото: Туристически машрут х.Марциганица -х.Пашалийца, два стари моста, римски път

 

Село Югово е разположено на един южен склон на рида Радюва планина, на 730 м надморска височина, в подножието на върховете Кълвачевица /1402 м н.в./ и Божие име /1428 м н.в./ . За първи път селото се споменава със сегашното си име в пътеписа на французина Пол Люка през 1706 г. През него е минавал и един от римските пътища свързващи Тракия с Беломорието, следи от които все още могат да се открият на някои места. Основен поминък в миналото на жителите му са земеделието и животновъдството, както и дюлгерството. Юговските майстори строители са били известни и са оставили след себе си много следи - част от Бачковския манастир, подпорните стени на р.Чая в участъка от гр.Асеновград до Юговския разклон, много сгради в селища от Пазарджишко, Пловдивско и Хасковско. Тяхно дело са и двата стари моста на р.Юговска - Долната и Горната кюприя. В селото се намира и църквата „Св.Троица“, построена през 1840 г. и обявена от Националния институт за културно-историческо наследство за паметник на културата с местно значение. Всяка година на 27 юли /св.вмчк. Панталеймон/ се провежда ежегоден поход до връх Божие име, където се намират останките на стара църква или параклис, в който участват много ентусиасти от общината и добрите приятели на селото от Асоциация „Онгъл“, провели редица етнографски и други проучвания в района. Селото и околностите му са богати и на параклиси - 11 на брой. Тук все още стои и костницата на селото, където до 60-те години на XX век са препогребвани костите на жителите му.