Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лъки открива конкурсна процедура за заемане на длъжността "Директор" на Детска градина "Юрий Гагарин".

С пълният текст на обявата можете да се запознаете тук.

С пълният текст на Заповедта на Кмета на община Лъки можете да се запознаете тук.

Списък на нормативните актове можете да изтеглите от тук.

Приложение 1- Заявление за участие изтеглете от тук.

публикувано на 15.08.2022г.