Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Проект: „Възстановяване на подпорна стена на ул. „Дичо Петров”, м/у о.т. 155 и 198 по ЗРП на гр. Лъки”.

Изградена е стоманобетонна стена състояща се от 12 ламели с обща дължина 60,00 м. и максимална височина 5,00 м.