Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Кирил Маджаров”” от о.т. 82А до о.т. 397 по ПУП на гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив”.

Реконструиран и рахабилитиран е участък с дължина от  205 м., където е положен изцяло нов износващ пласт от асфалтобетон с дебелина 4 см, както и изравнителен  пласт /биндер/ с минимална дебелина от 3 см. Ревизионните и дъждоприемни шахти са ракордирани. Изградени са изцяло нови тротоари с необходимите преходни рампи и парапети, обособени са паркинги за обезпечаване на нуждите на живущите на улицата.  Изградени са площадки за депониране на дърва за огрев. По цялото трасе е премахната въздушната линия и е прекарана нова подземна кабелна линия за захранване на жилищните блокове. Изцяло подменено е и уличното осветление.