Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Проект: „Укрепване на скат на ул. „Хайдушки поляни” от о.т. 124 до о.т. 128 по ПУП на гр. Лъки”.

Извършено е укрепване на ската, чрез изграждане на подпорна стена с дължина 160,00 м.