Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Проект: „Основен ремонт тротоарни настилки по ул. „Възраждане” в 2 участъка м/у: о.т. 154 и о.т. 159; о.т. 163 и о.т. 185 по ПУП на гр. Лъки”.

Направен е основен ремонт на тротоари с площ 1059 м2. Монтирана е метална ограда 129,00 м. от метални тръбно – решетъчни пана с височина 1,00 м.