Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Проект: „Подпорна стена за укрепване на участък от главна улица, между ПИ № 32 и ПИ № 35 в с. Дряново”.
Изградена е стоманобетонна стена състояща се от 17 ламели с обща дължина 85,00 м. и максимална височина 4,00 м.