Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Проект:”Детска площадка в УПИ I – за жилищни нужди, кв. 62 по ПУП на град Лъки, община Лъки”.

По проекта е положена ударопоглъщата настилка, дървена ограда с височина 80 см, люлка, комбинирано детско съоръжение и са обособени зелени площи.