Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Проект:”Детска площадка в УПИ VI, кв. 50, кв. Тепавица по ПУП на град Лъки, община Лъки”.

По проекта е положена ударопоглъщата настилка, дървена ограда с височина 80 см, люлка махало и комбинирано детско съоръжение.