Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Проект:”Детска площадка в УПИ I – за жилищни нужди, обществено обслужване, озеленени площи, спорт и атракции, кв. 10, до блок 41 по ПУП на град Лъки, община Лъки”.

По проекта е положена ударопоглъщата настилка. Монтирани са: дървена ограда с височина 80 см, люлка махало, люлка клатушка, комбинирано детско съоръжение, пейки и петоъгълна беседка. Обособени са зелени площи.