Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Проект: „Основен ремонт, подмяна на оборудване и обзавеждане в СУ „Христо Ботев””.

Извършен е вътрешен основен ремонт на помещенията, включващ подмяна на ел. инсталация и осветлението, гипсова шпакловка, боядисване и поставяне на ламиниран паркет. Направена е  и цялостна подмяна на обзавеждането и оборудването в СУ „Христо Ботев”.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР)

 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Договор № 16/07/2/0/00219 от  09.11.2017 г.

Проект № 16/07/2/0/00219 – „Основен ремонт, подмяна на оборудване и обзавеждане в СУ „Христо Ботев””

Бенефициент: община Лъки, област Пловдив

Стойност на проекта: 307 844,20 лева