Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 О Б Я В А 

Общинска администрация Лъки насрочва публични търгове с тайно наддаване за определяне на наематели за срок от 8 /осем / години на различни имоти общинска собственост.
С пълния текст на обявата можете да се запознаете от тук.
дата на публикувана: 02.08.2019г.