Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Роден на 01.03.1961 година в гр. Лъки.

Образование и професионална квалификация :
1976 г. – завършва основното си образование в ЕСПУ – гр. Лъки;
1980г. – завършва средното си образование в Строителен техникум - гр. Смолян
1980 г. – 1982г. –  отбива военната си служба;
1983 г. – 1989 г. – завършва висшето си образование в Минно – геоложки институт – гр. София по специалност “Проучване на полезни изкопаеми”;
Дипломиран минен инженер – „геолог по проучване на полезни изкопаеми”.
Трудов стаж и месторабота :
От 1980 г. – до 1983 г.  – технически ръководител в СМК „Перелик” – гр. Смолян;
От 1989 г. – до 2002 г.  – геолог на рудник/подземен/;
От 1998г. – до 2000 г. – председател на Съвет на директорите на „Горубсо – Лъки”;
От 2002 г. – до 2011 г. – управител на ЕТ;
Заемани административни длъжности :
Член е на ПП „ДПС” от 2006 година. Общински съветник в Общински съвет – гр. Лъки от 2007 г. до 2011 г.
от листата на ДПС. Член на Областен съвет на ДПС – област Пловдив от 2007 г. до 2011 г. Кмет на община Лъки от ПП „ДПС” от 2011 г. до 2015 г. и член на Централния съвет на ДПС.
Владее руски език.
Семеен , има две деца.