Община Лъки

Община Лъки

a- a a+
В Община Лъки функционира една групова практика за първична извънболнична медицинска помощ, която обслужва населението от града и осемте съставни населени места на Общината, като осъществяват своята дейност на база договор с Районната здравноосигурителна каса. Практикуващи лекари са д-р Антоанета Мутавчиева – Спасова и д-р Ташо Запрянов.
тел. за контакти: 03052/22-23
д-р Мутавчиева – 0887673608
д-р Запрянов - 0887675966

Разкрит е Филиал за спешна медицинска помощ, който обслужва населението от цялата община.