Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 НАРОДНА     РЕПУБЛКА     БЪЛГАРИЯ

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
 
У К А З
№ 139
         Президиумът на Народното събрание въз основа на чл. 35, точка 19 от Конституцията Република България и чл. 6 от Закона за народните съвети
П О С Т А Н О В Я В А :
         Извършва промени в административното делене на страната както следва :
1. Отделя населените места Бучуковци, Върбаново, Горни Върпища, Горни Драгойча, Джуровци, Добрените, Долни Върпища, Долни Драгойча, Доча, Дурча, Искра, Косилка, Куманите, Кумановци, Къри пъня, Нейчовци, Пърша, Радовци, Русеновци, Станча, Сухолоевци, Сяровци и Шушня от община Дряново, Габровски окръг, и ги обособява в отделна община със седалище с. Върбаново.
2. Отделя селата Долно Ботево, Зимовина, Кладенец и Поповец от община Малево и с. Лесковец от община Силен, Хасковски окръг, и ги обособява в отделна община със седалище с. Долно Ботево.
3. Отделя с. Черешово от община Михалково, Смолянски окръг, и го присъединява към община с. Кричим, Пловдивски градски народен съвет.
4. Признава населените места Тешел и Лъки, Смолянски окръг, за отделни села с наименование с. Тешел и с. Лъки и ги включва- с. Тешел към община Девин, а с. Лъки към община Дряново.
5. Признава махалите Гега, Чурилово и Боровичене от община Първомай, Благоевградски окръг, за отделни села със същото наименование.
6. Отделя с. Дружево от община Вършец, Михайловградски окръг, и го присъединява към община Лъкатник, Софийски окръг.
София, 16 април 1960 г.
Председател на Президиума на Народното събрание:
                                                                                                 Д. Ганев
                          Секретар на Президиума на Народното събрание:
                                                                                                 Т. Даскалов 
Б-1295
В-к  „Известия“ бр. 32, от 1960 г.