Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Община Лъки се намира в Пловдивска област. Разположена е в Североизточната част на Западните Родопи. Граничи с общините Асеновград, Чепеларе, Смолян и Баните. В непосредствена близост е до всеизвестния Бачковски манастир и  курорта Пампорово.

Тук е най-силно пресечената част на Родопите. Надморската височина за населените места се движи от 660 м за гр.Лъки, до 1600 за с.Манастир, което е най-високо населеното място на Балканския полуостров.

На територията на Общината са разположени административен център гр.Лъки и осем села: Югово, Борово, Белица, Лъкавица, Манастир, Дряново, Джурково и Здравец. Средната надморска височина е 850 м. В различните населени места поради силно пресечения терен, тя се движи в границите от 660 м (гр. Лъки), до 1465м (с. Манастир).  

Градът се намира на 56 км южно от Областния град Пловдив и на 36 км от Асеновград. До Общината може да се стигне само с автомобилен транспорт.

До 1910 г. Лъки е била местност, покрита само с ливади. Когато през 1955 г. започна усилена експлоатация на рудниците, Лъки бързо се развива и само за десетина години жителите му достигат до 7000. От 1959 година е самостоятелна административна единица. На територията се намира известната, като културно средище, местност „Кръстова гора” и ТП Държавно ловно стопанство „Кормисош” с прекрасни условия за ловен туризъм. Съхранената чиста природна среда е едно от специфичните предимства на общината, а също така и наличието на природни ресурси – руда и горски площи. Налице е производствен опит и традиции в областта на ловния туризъм, рудодобива, дърводобива, шивашката и трикотажната промишленост картофопроизводството,

Географското разположение, разнообразния релеф и богатото ресурсно многообразие създават прекрасна възможност за развитие на туризма на цялата територия на Общината

Икономиката е съсредоточена в гр.Лъки.

Основни предприятия са „ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД и „БРОД и КО” ООД

 

Туристически информационен Център гр. Лъки

Атрактивна къща "Природа и наследство"

Ресторант Юговско ханче

Държавно Ловно Стопанство "КОРМИСОШ"

Екопътека "Комин дере"

Галерия