Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

          =================================================================================

ИЗВЪНРЕДНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

 ==================================================================================

                                                                 Община Лъки

обявява списъци на заличените лица за публикуване 

за предстоящите избори за народни представители 

на 11 юли 2021 година.

файла с избиратели изтеглете от тук.

                 публикувано на 29.06.2021г.                        =========================================================================== 

Уважаеми граждани на община Лъки, с изменение на Изборния кодекс от 01.05.2021г. и съгласно чл.361 ал.1 всеки избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в изборатления списък по настоящ адрес. Това може да стане чрез подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, чрез линка: https://regna.grao.bg/

 ===================================================================

На основание чл. 91, ал.1, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс, Кмета на община Лъки кани политическите партии и коалиции на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии на територията на Община Лъки за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 година.

Консултациите ще се проведат на 02.06.2021г. /сряда/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на третия етаж на Общинска администрация – Лъки.

 На предстоящите консултации политическите партии и коалиции представят:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. списък на резервните членове, които да заместят предложените, в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден.

        Консултациите ще се извършат при спазване на необходимите противоепидемични мерки. 

публикувано на 31.05.2021г.                  ОбА-Лъки         

========================================================================= 

На вниманието на всички гласоподаватели:

Община Лъки

обявява предварителните списъци за публикуване 

за предстоящите избори за народни представители на 11 юли2021 година.

с пълния текст на списъците по секции можете да се запознаете тук.

публикувано на 27.05.2021 година 

====================================================================

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 04 АПРИЛ 2021 ГОДИНА

=====================================================================

 Брой избиратели според избирателните списъци по населени места за гласуване в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

        име на област име на община секция № брой избиратели
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          001 - гр.Лъки            684
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          002 - гр.Лъки            454
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          003 - гр.Лъки            634
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          004 - с.Югово             39
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          005 - с.Борово            55
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          006 - .Белица            187
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          007 - с.Лъкавица       16
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          008 - с.Манастир        62
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          009 - с.Дряново         152
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          010 - с.Джурково       37
17 ПЛОВДИВ 15 ЛЪКИ          011 - с.Здравец        27
                                             Общо:  2 347
 

 =========================================================================

Общинска администрация - гр.Лъки обявява Заповед № 62 от 31.03.2021 година на Кмета на община Лъки за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене, места за настаняване – хотели и къщи за гости и други обществени места за времето от 20.00 часа на 03 април до 22.00 часа на 04 април 2021 г по повод предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 година.

заповед № 62/ 31.03.2021г.

=====================================================================

Община Лъки

обявява списъци на заличените лица за публикуване 

за предстоящите избори за народни представители 

на 04 април 2021 година.

файла с избиратели изтеглете от тук.

публикувано на 24.03.2021г.

=================================================================== 

На вничанието на всички избиратели:

Съгласно Решение № 2159-НС от 02.03.2021г. на ЦИК, относно определяне реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация, приложено обявяваме Ви, Приложение №1, което е необходимо да бъде подадено, самото решение на ЦИК и електронната поща на община Лъки, където приложението може да бъде изпратено.

Решение № 2159-НС от 02.03.2021г. на ЦИК

ел.поща на община Лъки: [email protected]

==================================================================

 На вниманието на всички гласоподаватели:

Централната избирателна комисия осъществява разяснителната кампания за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г. на страницата на ЦИК. Има публикувани видеоклипове и банери относно разясняване на правата и задълженията на гражданите. 

ЦИК ежедневно актуализира секцията си Разяснителна кампания и публикува материали по темата.

Линковете на разяснителната кампания са:

https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video 

 ============================================================================

На вниманието на всички гласоподаватели:

Община Лъки

обявява предварителните списъци за публикуване 

за предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 година.

с пълния текст на списъците по секции можете да се запознаете тук.

публикувано на 19.02.2021 година

=========================================================================

на вниманието на политически представените партии и коалиции

На основание чл. 91, ал.1, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс, Кмета на община Лъки кани всички Ви на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии на територията на Община Лъки за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

Консултациите ще се проведат на 22.02.2021г. /понеделник/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на третия етаж на Общинска администрация – Лъки.

 На предстоящите консултации следва да представите:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

 2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

 3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

 4. списък на резервните членове, които да заместят предложените, в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден.

 Консултациите ще се извършат при спазване на необходимите противоепидемични мерки.

публикувано на 19.02.2021 година

 От ОбА-Лъки

=========================================================================

Общинска администрация - гр.Лъки обявява Заповед № 29 от 15.02.2021 година на Кмета на община Лъки за определяне на местата, на които да се поставят избирателните списъци за предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 година.

заповед № 29/ 15.02.2021г.

==============================================================================

Общинска администрация - гр.Лъки обявява Заповед № 21 от 04.02.2021 година на Кмета на община Лъки за образуване на избирателни секции на територията на община Лъки за предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 година.

заповед  № 21/ 04.02.2021г.

==========================================================================

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 ГОДИНА

 

=====================================================================

Община Лъки

обявява списъци на заличените лица за публикуване 

за предстоящите избори за кметове и общински съветници - втори тур

на 03 ноември 2019 година.

файла с избиратели изтеглете от тук

публикувано на 29.10.2019г.

 =======================================================================

Община Лъки

обявява списъци на заличените лица за публикуване 

за предстоящите избори за кметове и общински светници на 27 октомври 2019 година.

файла с избиратели изтеглете от тук.

публикувано на 16.10.2019г.

============================================================================

 На вниманието на всички гласоподаватели:

Централната избирателна комисия осъществява разяснителната кампания за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на страницата на ЦИК. Има публикувани видеоклипове и банери относно разясняване на правата и задълженията на гражданите. 

ЦИК ежедневно актуализира секцията си Разяснителна кампания и публикува материали по темата.

Линковете на разяснителната кампания са:

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/banners

=====================================================================

 Община Лъки на основание чл. 91, ал.1, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс, кани всички парламентарно представени партии и коалиции на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии на територията на Община Лъки, 

Консултациите ще се проведат на 18.09.2019г. /сряда/ от 17.00 ч. в Заседателната зала на третия етаж на Общинска администрация – Лъки.

На предстоящите консултации представителите на партиите и коалициите трябва да представят:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

 2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

 3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

 4. списък на резервните членове, които да заместят предложените, в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден.

 

  ========================================================================

Община Лъки

обявява избирателните списъци за публикуване първа част

за предстоящите избори за кметове и общински светници на 27 октомври 2019 година.

файла с избиратели изтеглете от тук.

публикувано на 11.09.2019г.

========================================================================

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОИК-Лъки обявява на всички заинтересовани лица, че всички решения, протоколи от заседанията и съобщенията на общинската избирателна комисия, може да видите и изтеглите от следния интернет адрес:

https://oik1615.cik.bg

========================================================================== 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОИК – Лъки назначена с решение на ЦИК № 809-МИ от 27.08.2019г. уведомява всички заинтересовани лица, че стартира своята работа на 04 септември 2019 година от 09.00 часа, на основание решение № 932-МИ от 30.08.2019г. на ЦИК.

 Дневен ред на заседанието:

 1. Запознаване на членовете на комисията с нормативната уредба.

 2. Организационно –техническа подготовка за стартиране работата на комисията.

Председател: Марияна Радкова

Обявено на 02.09.2019г. в 12,00 часа    

                

=======================================================================

 По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

 

Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.

 

Избиратели с трайни увреждания

 

Как се гласува

 

Гласуване с преференции

======================================================================

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЛОВДИВ, община ЛЪКИ
населено място ГР.ЛЪКИ, кметство ..........., секция № 001
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛБЕНА РАЙЧЕВА КРУШКОВА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ГЪГНЕВ
ВАСКА КРУМОВА МАНДУЛОВА
ВАСКО ИВАНОВ КЮЛЕХАНОВ
ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ МАНДУЛОВ
ЕЛЕНА СИМОВА АДАМОВА
ЕМИЛ ИВАНОВ ЧУКАЛОВ
ЖИВКО НАСКОВ ДИМИТРОВ
ЙОРДАН АНГЕЛОВ КРУШКОВ
КОСТАДИН АДАМОВ МАНДУЛОВ
МИХАИЛ АНАСТАСОВ МАЛАМОВ
РАЙНА КОСТАДИНОВА МАНДУЛОВА
РУМЕН ЙОРДАНОВ КРУШКОВ
СНЕЖАНА САШЕВА ГЪГНЕВА
СТОЯН МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЛОВДИВ, община ЛЪКИ
населено място ГР.ЛЪКИ, кметство ..........., секция № 002
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕОРГИ ВЛАШЕВ ЗЛАТКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ КЮЛЕХАНОВ
ДИМИТЪР РАЙЧЕВ СЛАВЧЕВ
ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ЗЛАТКОВА
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ АСЕНОВ
ИВАН НИКОЛОВ КЮЛЕХАНОВ
КИРИЛ НИКОЛОВ РУСИНОВ
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТКОВА
РАЙНА РУМЕНОВА АСЕНОВА
СТЕФАН ИВАНОВ АСЕНОВ
СТОЯН ВЕСЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ
СТОЯН ТРАЙЧЕВ СИРАКОВ
ТЕМЕНУГА ДИМИТРОВА КЮЛЕХАНОВА

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЛОВДИВ, община ЛЪКИ
населено място ГР.ЛЪКИ, кметство ..........., секция № 003
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ХРИСТЕВ ПАРЕВ
ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА БАКАЛОВА
ГИНА ПЕТКОВА ДАМЯНОВА
ИВАЙЛО РАДУЛОВ ЧИМБОВ
ИВАН ИЛИЕВ САМАРОВ
КРЪСТЮ СТЕФАНОВ ТОДОРИНСКИ
МИНКА МИТКОВА РАДУШЕВА
САВКА СТАЙКОВА КАНЕВА

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЛОВДИВ, община ЛЪКИ
населено място С.ЮГОВО, кметство ..........., секция № 004
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ИВАН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЛОВДИВ, община ЛЪКИ
населено място С.ЛЪКАВИЦА, кметство ..........., секция № 007
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС ДИМИТРОВ МЕШЕВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЛОВДИВ, община ЛЪКИ
населено място С.ДЖУРКОВО, кметство ..........., секция № 010
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛБЕНА РОСЕНОВА БАШЕВА
АЛБЕНА ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА
АЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ЕНЧЕВА
АНГЕЛ АСЕНОВ ДОЙКОВ
АНЕЛИЯ ДИАНОВА ЗАРКОВА
ВЕЛИКА ИВАНОВА КУЛЕВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ АСЕНОВ
ВЯРА АДЕЛИНОВА ДАСКАЛОВА
ГЕРГАНА МАГДАЛЕНОВА АНГЕЛОВА
ГИНА АСЕНОВА ИВАНОВА
ГИНКА МИЛКОВА МИТЕВА
ДИМИТРИНА МАЛАМОВА МАВРЕВА
ДИЯНА ИВАНОВА ДИМОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ХРИСТОЗОВА
ЗЛАТКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
ЗОЯ ГАЛИНОВА АДИГАРОВА
ИВАН СТОЯНОВ НИКОЛОВ
ИВАНКА ДОНЕВА ИВАНОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
ЙОРДАНКА ДЕНЕВА АТАНАСОВА
КАМЕЛИЯ РУМЕНОВА КИРОВА
КЕРАНКА ЦВЕТАНОВА КИРОВА
КЪНЬО НИКОЛАЕВ ГЬОШЕВ
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА КАНЕВА
МИРОСЛАВА ВАСКОВА ПРИНГОВА
НУРФИНАЗ ИЛМАЗ МЕХМЕД
ПАВЛИНА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
РОСИЦА ВИОЛЕТОВА НАЙДЕНОВА
РОСИЦА ЛИДОВА ИЛИЕВА
РОСИЦА МАРИНОВА БОРИСОВА
РОСИЦА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА
СВЕТЛА ЗЛАТЕВА МАДЖАРОВА
СВЕТОСЛАВА РОСИЦОВА ПЕРФАНОВА
СЛАВКА ГОЧЕВА ЗЛАТЕВА
ТОДОРКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
ЯВОРКА ДРАГАНОВА ИВАНОВА

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЛОВДИВ, община ЛЪКИ
населено място С.ЗДРАВЕЦ, кметство ..........., секция № 011
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
СТОИЛ ФИЛИПОВ КУЦЕВ

Публикувано на 14.05.2019 година

======================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.18, ал.1 и чл. 91, ал.1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение 159-ЕП от 12.04.2019 на ЦИК – гр. София, относно попълване съставите на СИК на територията на Община Лъки за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.,

Община Лъки, обявява провеждането на допълнителни консултации на 23.04.2019г. /вторник/ от 17.00 часа за попълване на незаетите места полагащи се ПП ВОЛЯ, при спазване на изискванията на Изборния кодекс и цитираното решение на ЦИК.

                                              инж.Валентин Симеонов - Кмет на община Лъки

публикувано на 22.04.2019г.

==========================================================================
Община Лъки обявява на всички гласоподаватели, поканите към участващите партии и коалиции в консултациите при кмета на общината за сформиране на съставите на СИК-овете на територията на община Лъки за предстоящите избори за членове на ЕП на РБ на 26 май 2019 година.
покана към партия ГЕРБ
покана към Коалиция БСП за България 
покана към партия ДПС
покана към Коалиция за ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ  за НФСБ
покана към Коалиция за ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ  за ВМРО
покана към Коалиция за ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ  за  партия АТАКА
покана към партия ВОЛЯ
покана към Коалиция Реформаторски блок
покана към Коалиция ББЦ
публикувано на 15 април 2019 година 
======================================================================================================================= 
 Общинска администрация - Лъки обявява
за гласуване в изборите за членове
на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
     публикувано на 12.04.2019г.

=========================================================================

Общинска администрация - гр.Лъки обявява Заповед № 29 от 09.04.2019 година на Кмета на община Лъки за определяне на местата, на които да се поставят избирателните списъци за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година.

заповед  № 29/ 09.04.2019г.

==============================================================================

Общинска администрация - гр.Лъки обявява Заповед № 23 от 01.04.2019 година на Кмета на община Лъки за образуване на избирателни секции на територията на община Лъки за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година.

заповед  № 23/ 01.04.2019г.

===============================================================================

 ОИК - ЛЪКИ

======================================================================================================================
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ НА ОБЩИНА ЛЪКИ
ОбА- Лъки публикува съобщение на  РУ "Полиция"  - гр.Асеновград, касаещи всички лица непритежаващи валидни документи за самоличност и имащи желание да гласуват в деня на изборите за кметове и общински съветници и национален референдум на 25.10.2015г. 
С пълния текст на съобщението и приложените образци на документи можете да се запознаете от тук.
 публикувано на 20.10.2015г.
======================================================================================================================
До 17 октомври 2015г. според решение на ЦИК общинските избирателни комисии трябва да оповестят по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване, включително и публикуване на интернет страницата на ОИК и на интернет страницата на ОбА, мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.
В тази връзка обявяваме на всички избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че секциите обявени за секции за гласуване на избиратели с увреждания са:
1. Секция 1615000001 - Клуб на пенсионера - гр.Лъки;
2. Секция 1615000002 - Младежки дом - гр.Лъки  
За тази категория лица кметовете на общини осигурят транспорт до съответната секция за гласуване. За целта Ви обявяваме телефоните, чрез които можете да влезете във връзка с служители на ОбА-Лъки за помощ и подкрепа в изборния ден, както следва:
тел.03052/22-11, 03052/22-55, 03052/20-40
======================================================================================================================
Общинска администрация - гр.Лъки обявява списъците на заличените лица за предстоящите местни избори 2015 година и провеждащият се национален референдум на 25.10.2015 година. 
Списъци на заличените лица за избор на общински съветници и кметове
Списъци на заличените лица за национален референдум 
======================================================================================================================
Община Лъки обявява на всички граждани информационен лист за възможността за гласуване на НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ  на 25 октомври 2015 година по електронен път .
С пълното съдържание на информационния лист можете да се запознаете от тук
публикувано на 30.09.2015г. 
======================================================================================================================= 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Главна дирекция "ГРАО" към МРРБ осигурява справка за номера на избирателна секция и място на гласуване за изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г. за всички български граждани. Всички граждани могат да проверяват адресите на избирателната си секция по следните начини:
 1. През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
Сайтът предоставя и възможността да се подава "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определеното населено място" от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
2. чрез SMS - изпраща се SMS на номер 18429.
Номерът е единен за всички мобилни оператори. Цената на SMS е 25 стотинки без ДДС. В текста на съобщението се изписват единствено десетте цифри на ЕГН-то. Системата връща  SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове за въведения ЕГН.
3.  Чрез стационарен или мобилен телефон - 0 800 1 47 26 - който е безплатен за цялата страна.
======================================================================================================================= 
Общинска администрация - Лъки обявява
 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в националния референдум на 25 октомври 2015 Г.
                   (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
     публикувано на 11.09.2015г.
======================================================================================================================= 
 Общинска администрация - Лъки обявява
 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
                   (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
     публикувано на 11.09.2015г.
====================================================================================================================== 
Второ заседание на ОИк - Лъки.
====================================================================================================================== 
Първо заседание на ОИК - Лъки.
========================================================================================================================= 
Публикуване на решение № 1706-МИ/НР от 02.09.2015г. на ЦИК за създаване на ОИК - Лъки.
 =========================================================================================================================
На 26 август 2015 година Кмета на община Лъки проведе консултации  с представители на парламентарно представените
политически партии и коалиции за определяне на състава на ОИК  - Лъки относно провеждане на избори за кметове и за общински
съветници на 25 октомври 2015г., в следствие на които се изготви ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Кмета на Община Лъки за състав на OИК
в Община Лъки, както следва:
   ОИК - Лъки
1. Председател -  Иванка Гошева Янкова
2.Зам. пред.      -  Радка Емилова Адамова
3. Секретар   -  Захари Миланов Александров
4.Член    -  Марияна Йорданова Радкова
5.Член    -  Емилия Лазарова Лисова 
6.Член    -  Светлана Йорданова Русева 
7.Член    -  Славка Иванова Стратева
8.Член    -  Росица Сашева Куцева
9.Член    -  Калина Игнатова Згурова
10.Член   -  Петрана Атанасова Кратункова
11.Член   -  Йорданка Иванова Раичкова - Гърмидолова
==========================================================================================================================