Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.18, ал.1 и чл. 91, ал.1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение 159-ЕП от 12.04.2019 на ЦИК – гр. София, относно попълване съставите на СИК на територията на Община Лъки за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.,

Община Лъки, обявява провеждането на допълнителни консултации на 23.04.2019г. /вторник/ от 17.00 часа за попълване на незаетите места полагащи се ПП ВОЛЯ, при спазване на изискванията на Изборния кодекс и цитираното решение на ЦИК.

                                              инж.Валентин Симеонов - Кмет на община Лъки

публикувано на 22.04.2019г.

==========================================================================
Община Лъки обявява на всички гласоподаватели, поканите към участващите партии и коалиции в консултациите при кмета на общината за сформиране на съставите на СИК-овете на територията на община Лъки за предстоящите избори за членове на ЕП на РБ на 26 май 2019 година.
покана към партия ГЕРБ
покана към Коалиция БСП за България 
покана към партия ДПС
покана към Коалиция за ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ  за НФСБ
покана към Коалиция за ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ  за ВМРО
покана към Коалиция за ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ  за  партия АТАКА
покана към партия ВОЛЯ
покана към Коалиция Реформаторски блок
покана към Коалиция ББЦ
публикувано на 15 април 2019 година 
======================================================================================================================= 
 Общинска администрация - Лъки обявява
за гласуване в изборите за членове
на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
     публикувано на 12.04.2019г.

=========================================================================

Общинска администрация - гр.Лъки обявява Заповед № 29 от 09.04.2019 година на Кмета на община Лъки за определяне на местата, на които да се поставят избирателните списъци за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година.

заповед  № 29/ 09.04.2019г.

==============================================================================

Общинска администрация - гр.Лъки обявява Заповед № 23 от 01.04.2019 година на Кмета на община Лъки за образуване на избирателни секции на територията на община Лъки за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година.

заповед  № 23/ 01.04.2019г.

===============================================================================

 ОИК - ЛЪКИ

======================================================================================================================
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ НА ОБЩИНА ЛЪКИ
ОбА- Лъки публикува съобщение на  РУ "Полиция"  - гр.Асеновград, касаещи всички лица непритежаващи валидни документи за самоличност и имащи желание да гласуват в деня на изборите за кметове и общински съветници и национален референдум на 25.10.2015г. 
С пълния текст на съобщението и приложените образци на документи можете да се запознаете от тук.
 публикувано на 20.10.2015г.
======================================================================================================================
До 17 октомври 2015г. според решение на ЦИК общинските избирателни комисии трябва да оповестят по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване, включително и публикуване на интернет страницата на ОИК и на интернет страницата на ОбА, мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.
В тази връзка обявяваме на всички избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че секциите обявени за секции за гласуване на избиратели с увреждания са:
1. Секция 1615000001 - Клуб на пенсионера - гр.Лъки;
2. Секция 1615000002 - Младежки дом - гр.Лъки  
За тази категория лица кметовете на общини осигурят транспорт до съответната секция за гласуване. За целта Ви обявяваме телефоните, чрез които можете да влезете във връзка с служители на ОбА-Лъки за помощ и подкрепа в изборния ден, както следва:
тел.03052/22-11, 03052/22-55, 03052/20-40
======================================================================================================================
Общинска администрация - гр.Лъки обявява списъците на заличените лица за предстоящите местни избори 2015 година и провеждащият се национален референдум на 25.10.2015 година. 
Списъци на заличените лица за избор на общински съветници и кметове
Списъци на заличените лица за национален референдум 
======================================================================================================================
Община Лъки обявява на всички граждани информационен лист за възможността за гласуване на НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ  на 25 октомври 2015 година по електронен път .
С пълното съдържание на информационния лист можете да се запознаете от тук
публикувано на 30.09.2015г. 
======================================================================================================================= 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Главна дирекция "ГРАО" към МРРБ осигурява справка за номера на избирателна секция и място на гласуване за изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г. за всички български граждани. Всички граждани могат да проверяват адресите на избирателната си секция по следните начини:
 1. През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
Сайтът предоставя и възможността да се подава "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определеното населено място" от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
2. чрез SMS - изпраща се SMS на номер 18429.
Номерът е единен за всички мобилни оператори. Цената на SMS е 25 стотинки без ДДС. В текста на съобщението се изписват единствено десетте цифри на ЕГН-то. Системата връща  SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове за въведения ЕГН.
3.  Чрез стационарен или мобилен телефон - 0 800 1 47 26 - който е безплатен за цялата страна.
======================================================================================================================= 
Общинска администрация - Лъки обявява
 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в националния референдум на 25 октомври 2015 Г.
                   (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
     публикувано на 11.09.2015г.
======================================================================================================================= 
 Общинска администрация - Лъки обявява
 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
                   (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
     публикувано на 11.09.2015г.
====================================================================================================================== 
Второ заседание на ОИк - Лъки.
====================================================================================================================== 
Първо заседание на ОИК - Лъки.
========================================================================================================================= 
Публикуване на решение № 1706-МИ/НР от 02.09.2015г. на ЦИК за създаване на ОИК - Лъки.
 =========================================================================================================================
На 26 август 2015 година Кмета на община Лъки проведе консултации  с представители на парламентарно представените
политически партии и коалиции за определяне на състава на ОИК  - Лъки относно провеждане на избори за кметове и за общински
съветници на 25 октомври 2015г., в следствие на които се изготви ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Кмета на Община Лъки за състав на OИК
в Община Лъки, както следва:
   ОИК - Лъки
1. Председател -  Иванка Гошева Янкова
2.Зам. пред.      -  Радка Емилова Адамова
3. Секретар   -  Захари Миланов Александров
4.Член    -  Марияна Йорданова Радкова
5.Член    -  Емилия Лазарова Лисова 
6.Член    -  Светлана Йорданова Русева 
7.Член    -  Славка Иванова Стратева
8.Член    -  Росица Сашева Куцева
9.Член    -  Калина Игнатова Згурова
10.Член   -  Петрана Атанасова Кратункова
11.Член   -  Йорданка Иванова Раичкова - Гърмидолова
==========================================================================================================================