Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 ОИК - ЛЪКИ

======================================================================================================================
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ НА ОБЩИНА ЛЪКИ
ОбА- Лъки публикува съобщение на  РУ "Полиция"  - гр.Асеновград, касаещи всички лица непритежаващи валидни документи за самоличност и имащи желание да гласуват в деня на изборите за кметове и общински съветници и национален референдум на 25.10.2015г. 
С пълния текст на съобщението и приложените образци на документи можете да се запознаете от тук.
 публикувано на 20.10.2015г.
======================================================================================================================
До 17 октомври 2015г. според решение на ЦИК общинските избирателни комисии трябва да оповестят по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване, включително и публикуване на интернет страницата на ОИК и на интернет страницата на ОбА, мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.
В тази връзка обявяваме на всички избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че секциите обявени за секции за гласуване на избиратели с увреждания са:
1. Секция 1615000001 - Клуб на пенсионера - гр.Лъки;
2. Секция 1615000002 - Младежки дом - гр.Лъки  
За тази категория лица кметовете на общини осигурят транспорт до съответната секция за гласуване. За целта Ви обявяваме телефоните, чрез които можете да влезете във връзка с служители на ОбА-Лъки за помощ и подкрепа в изборния ден, както следва:
тел.03052/22-11, 03052/22-55, 03052/20-40
======================================================================================================================
Общинска администрация - гр.Лъки обявява списъците на заличените лица за предстоящите местни избори 2015 година и провеждащият се национален референдум на 25.10.2015 година. 
Списъци на заличените лица за избор на общински съветници и кметове
Списъци на заличените лица за национален референдум 
======================================================================================================================
Община Лъки обявява на всички граждани информационен лист за възможността за гласуване на НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ  на 25 октомври 2015 година по електронен път .
С пълното съдържание на информационния лист можете да се запознаете от тук
публикувано на 30.09.2015г. 
======================================================================================================================= 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Главна дирекция "ГРАО" към МРРБ осигурява справка за номера на избирателна секция и място на гласуване за изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г. за всички български граждани. Всички граждани могат да проверяват адресите на избирателната си секция по следните начини:
 1. През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
Сайтът предоставя и възможността да се подава "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определеното населено място" от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
2. чрез SMS - изпраща се SMS на номер 18429.
Номерът е единен за всички мобилни оператори. Цената на SMS е 25 стотинки без ДДС. В текста на съобщението се изписват единствено десетте цифри на ЕГН-то. Системата връща  SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове за въведения ЕГН.
3.  Чрез стационарен или мобилен телефон - 0 800 1 47 26 - който е безплатен за цялата страна.
======================================================================================================================= 
Общинска администрация - Лъки обявява
 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в националния референдум на 25 октомври 2015 Г.
                   (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
     публикувано на 11.09.2015г.
======================================================================================================================= 
 Общинска администрация - Лъки обявява
 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
                   (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
     публикувано на 11.09.2015г.
====================================================================================================================== 
Второ заседание на ОИк - Лъки.
====================================================================================================================== 
Първо заседание на ОИК - Лъки.
========================================================================================================================= 
Публикуване на решение № 1706-МИ/НР от 02.09.2015г. на ЦИК за създаване на ОИК - Лъки.
 =========================================================================================================================
На 26 август 2015 година Кмета на община Лъки проведе консултации  с представители на парламентарно представените
политически партии и коалиции за определяне на състава на ОИК  - Лъки относно провеждане на избори за кметове и за общински
съветници на 25 октомври 2015г., в следствие на които се изготви ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Кмета на Община Лъки за състав на OИК
в Община Лъки, както следва:
   ОИК - Лъки
1. Председател -  Иванка Гошева Янкова
2.Зам. пред.      -  Радка Емилова Адамова
3. Секретар   -  Захари Миланов Александров
4.Член    -  Марияна Йорданова Радкова
5.Член    -  Емилия Лазарова Лисова 
6.Член    -  Светлана Йорданова Русева 
7.Член    -  Славка Иванова Стратева
8.Член    -  Росица Сашева Куцева
9.Член    -  Калина Игнатова Згурова
10.Член   -  Петрана Атанасова Кратункова
11.Член   -  Йорданка Иванова Раичкова - Гърмидолова
==========================================================================================================================