Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец април 2024 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 20.05.2024 година
 
=======================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2023 година, приет с Решение №51/25.04.2024 год. на редовно заседание №8 на ОбС-Лъки. 
Годишния отчет може да изтеглите от тук.
Решенията за приемане на Отчета и дълга за 2023 година може да изтеглите от тук.
 
публикувано на 02.05.2024 година

=======================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2024 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 18.04.2024 година

========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец март 2024 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 18.04.2024 година

=========================================================================

Общинска администрация- Лъки кани всички жители на община Лъки

за участие в публично обсъждане на изпълнението на Бюджета за 2023г. на община Лъки.  
Обсъждането ще се състои на 21 март 2024 година /четвъртък/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация, находяща се на III-тия етаж на сградата. Очакваме Вашето присъствие.
С пълния текст на поканата може да се запознаете тук.
публикувано на 08.03.2024 година. 

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец февруари 2024 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 06.03.2024 година

==========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Информация по чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превози за 2023 година.

Основни данни:

1. Начин на възлагане - Пряко договаряне, съгласно чл.5, §5 от Регламент (EO) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт.

2.    Договор № 1/ 11.01.2023г. за извършване на обществени услуги за пътнически превози с автомобилен транспорт, със срок на договора 2 /две/ години от сключване на договора   Изпълнител по договора е "АВТОТРАНС ЛЪКИ" ООД, ЕИК 115560867

С подробния текст на Договора може да се запознаете от тук.

Транспортната схема и маршрутните разписания вижте тук.

Общият размер на изплатените субсидии за 2023 година са видни тук.

 

публикувано на 01.03.2024 година

===================================================================

Община Лъки обявява приетия Бюджет 2024 година с решение № 33 от 15.02.2024 година, взето на 6-то редовно заседание на ОбС-Лъки.

С подробния бюджет 2024 може да се запознаете от тук.

Решение на ОбС за приемане на бюджет 2024, вижте от тук. 

публикувано на 26.02.2024 година.

=================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец януари 2024 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 19.02.2024 година

=================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2023 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 31.01.2024 година

 ========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец декември 2023 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук. 

 
==================================================================
Общинска администрация- Лъки кани всички жители на община Лъки
за участие в публично обсъждане на проект за бюджет 2024 година.  
Обсъждането ще се състои на 18 януари 2024 година /четвъртък/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация, находяща се на III-тия етаж на сградата. Очакваме Вашето присъствие.
С пълния текст на поканата можете да се запознаете тук.
публикувано на 08.01.2024 година. 

=================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец ноември 2023 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.

публикувано на 22.12.2023 година

=================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец октомври 2023 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 20.11.2023 година

========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2023 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 25.10.2023 година

 =================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец септември 2023 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 19.10.2023 година

==================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец август 2023 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 12.09.2023 година

===================================================================

Община Лъки обявява приетия Бюджет 2023 година с решение № 327 от 31.08.2023 година, взето на 46-то редовно заседание на ОбС-Лъки.

С подробния бюджет 2023 може да се запознаете  от тук.

Разчета на капиталовите разходи за 2023 година може да видите тук.  

публикувано на 07.09.2023 година.

==================================================================== 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юли 2023 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 25.08.2023 година

====================================================================

Община Лъки кани всички жители на община Лъки
за участие в публично обсъждане на проект за бюджет 2023 година.  
Обсъждането ще се състои на 14 август 2023 година /понеделник/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация, находяща се на III-тия етаж на сградата. Очакваме Вашето присъствие.
С пълния текст на поканата можете да се запознаете тук.
публикувано на 02.08.2023 година. 
 
====================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2023 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 24.07.2023 година

=====================================================================

 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юни 2023 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 19.07.2023 година
==================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец май 2023 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 22.06.2023 година
==================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Годишния отчет за изпълнение на бюджета 2022 година.
Годишния отчет може да изтеглите от тук.
Годишния отчет за изпълнение на капиталовите разходи може да изтеглите от тук.
Годишен баланс към 31.12.2022 год. може да изтеглите от тук. 
Решения за приемане на отчета и дълга за 2022 година може да изтеглите от тук.
публикувано на 05.06.2023 година
===================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец април 2023 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 25.05.2023 година
 
====================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за първо тремесечие на 2023 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 20.04.2023 година

=====================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец март 2023 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 20.04.2023 година

========================================================================
Община Лъки кани всички жители на община Лъки
за участие в публичното обсъждане на отчета на изпълнението на бюджета на община Лъки за 2022 година.  
Обсъждането ще се състои на 20 април 2023 година /четвъртък/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация, находяща се на III-тия етаж на сградата. Очакваме вашето присъствие.
С пълния текст на поканата можете да се запознаете тук.
публикувано на 06.04.2023 година.  
 

=====================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец февруари 2023 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 24.03.2023 година

======================================================================

Община Лъки кани всички жители на община Лъки
за участие в публичното обсъждане на Проекта на тригодишната бюджетна прогноза 2024-2026 година на община Лъки.
Обсъждането ще се състои на 20 март 2023 година /понеделник/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация, находяща се на III-тия етаж на сградата. Очакваме Вашето присъствие.
С пълния текст на поканата може да се запознаете тук.
публикувано на 08.03.2023 година.  

======================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец януари 2023 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 10.02.2023 година

=======================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Информация по чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превози за 2022 година.

Основни данни:

1. Начин на възлагане-Пряко договаряне, съгласно чл.5, §5 от Регламент (EO) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт.

2. Договор № 1/ 25.02.2022г. за извършване на обществени услуги за пътнически превози с автомобилен транспорт, със срок на договора – до провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП или  1 /една/ година от сключване на договора, което от двете обстоятелства възникне първо. С подробния текст на Договора може да се запознаете от тук, както и с Транспортната схема и маршрутните разписания от тук.

 3. Изпълнител по договора - "АВТОТРАНС ЛЪКИ" ООД, ЕИК 115560867,

 4. Общият размер на изплатените компенсации и субсидии за 2022 година може да изтеглите от тук.

публикувано на 01.02.2023 година

========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец декември 2022 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 17.01.2023 година
========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец ноември 2022 година.

Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 06.12.2022 година
========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец октомври 2022 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 10.11.2022 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2022 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 21.10.2022 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец септември 2022 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 21.10.2022 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец август 2022 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 26.09.2022 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юли 2022 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук. 
публикувано на 16.08.2022 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2022 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук. 
публикувано на 26.07.2022 година
============================================================================= 
 Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юни 2022 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук
публикувано на 25.07.2022 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец май 2022 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук 
публикувано на 27.06.2022 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Годишния отчет за изпълнение на бюджета 2021 година.
Годишния отчет може да изтеглите от тук.
Годишния отчет за изпълнение на капиталовите разходи може да изтеглите от тук.
публикувано на 02.06.2022 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец април 2022 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 16.05.2022 година
========================================================================
Община Лъки кани всички жители на община Лъки
за участие в публичното обсъждане на отчета на изпълнението на бюджета на община Лъки за 2021 година.  
Обсъждането ще се състои на 03 май 2022 година /вторник/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация, находяща се на III-тия етаж на сградата. Очакваме вашето присъствие.
С пълния текст на поканата можете да се запознаете тук.
публикувано на 18.04.2022 година.  
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за първо тремесечие на 2022 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 18.04.2022 година
=============================================================================
Община Лъки обявява приетия бюджет 2022 година с решение № 192 от 14.04.2022 година, от 30-то редовно заседание на ОбС-Лъки .
подробния бюджет 2022 можете да се запознаете от тук.
разчета на капиталовите разходи за 2022 година вижте тук.
публикувано на 18.04.2022 година.
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец февруари 2022 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 25.03.2022 година
========================================================================
 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Информация по чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превози за 2021 година.
Основни данни:
1. Проведена обществена поръчка - събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП. Номер на обявата №1 от 08.01.2019 година.
2. Договор № 1/ 27.02.2019г. за извършване на обществени услуги за пътнически превози с автомобилен транспорт, със срок на договора - 3 /три/ години. С подробния текст на Договора можете да се запознаете тук, Ценово предложение от тук и Техническа спецификация и Маршрутни разписания и транспортна схема от тук.
3. Изпълнител по договора - "АВТОТРАНС ЛЪКИ" ООД, ЕИК 115560867
4. Общият размер на изплатените компенсации и субсидии за 2021 година може да изтеглите от тук.

публикувано на 15.03.2022 година

==========================================================================

Община Лъки кани всички жители на общината на публичното обсъждане на проектобюджета на община Лъки за 2022 година.  
Обсъждането ще се състои на 22 март 2022 година /вторник/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация, находяща се на III-тия етаж на сградата. 
Надямаве се на вашето присъствие. Всички ваши предложения, мнения и препоръки може да представите в писмен вид в деловодството на общината, а именно стая №5, етаж I в сградата на Община Лъки или на имейл адрес [email protected] 
При проявен по-голям интерес от страна на граждани, кметски наместници и общински съветници, Общинска администрация има готовност да осигури по - просторна зала, спазвайки всички противоепидемични мерки. 
С пълния текст на поканата можете да се запознаете от тук.
публикувано на 14.03.2022 година.  
==========================================================================

 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за разходване на субсидията за Транспортната схема по бюджет 2021 година.
Отчета  може да изтеглите от тук.
публикувано на 07.03.2022 година

=====================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец януари 2022 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 15.02.2022 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец декеври 2021 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 20.01.2022 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец ноември 2021 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 20.12.2021 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец октомври 2021 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 16.11.2021 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец септември 2021 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 25.10.2021 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец август 2021 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 21.09.2021 година
============================================================================ 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юли 2021 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 16.08.2021 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юни 2021 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 26.07.2021 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец май 2021 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 09.06.2021 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Годишния отчет за изпълнение на бюджета 2020 година.
Годишния отчет може да изтеглите от тук.
публикувано на 08.06.2021 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец април 2021 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 17.05.2021 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица разчета на капиталовите разходи за първото тримесечие на 2021 година.
Капиталовите разходи за периода 01.01.- 31.03.2021 година може да изтеглите от тук.
публикувано на 26.04.2021 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец март 2021 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 26.04.2021 година
=========================================================================
 Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Информация по чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиане на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превози за 2020 година.
Основни данни:
1. Проведена обществена поръчка - събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП. Номер на обявата №1 от 08.01.2019 година.
2. Договор № 1/ 27.02.2019г. за извършване на обществени услугиза пътнически превози с автомобилен транспорт, със срок на договора - 3 /три/ години. С подробния текст на договора можете да се запознаете тук.
3. Изпълнител по договора - "АВТОТРАНС ЛЪКИ" ООД, ЕИК 115560867
4. Маршрутни листи - можете подробно да видите тук.
5. Отчета за изпълнение на бюджета по транспортната схема за 2020 година, може да изтеглите от тук.
публикувано на 22.03.2021 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец февруари 2021 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 19.03.2021 година
========================================================================
Община Лъки обявява приетия бюджет 2021 година с решение № 108 от 25.02.2021 година, от 16-то редовно заседание на ОбС-Лъки .
подробния бюджет 2021 можете да се запознаете от тук.
разчета на капиталовите разходи за 2021 година вижте тук.
публикувано на 04.03.2021 година.
========================================================================
Община Лъки кани всички жители на община Лъки
за участие в публичното обсъждане на отчета на изпълнението на бюджета на община Лъки за 2020 година.  
Обсъждането ще се състои на 02 март 2021 година /вторник/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация, находяща се на III-тия етаж на сградата. Очакваме вашето присъствие.
С пълния текст на поканата можете да се запознаете от тук.
публикувано на 18.02.2021 година.  
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец януари 2021 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 08.02.2021 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец декември 2020 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 20.01.2021 година
========================================================================
Община Лъки кани всички жители на общината на публичното обсъждане на проектобюджета на община Лъки за 2021 година.  
Обсъждането ще се състои на 21 януари 2021 година /четвъртък/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация, находяща се на III-тия етаж на сградата. 
Надямаве се на вашето присъствие. Всички ваши предложения, мнения и препоръки може да представите в писмен вид в деловодството на общината, а именно стая №5, етаж I в сградата на Община Лъки или на имейл адрес [email protected] 
При проявен по-голям интерес от страна на гражданите Общинска администрация има готовност да осигури по - просторна зала, спазвайки всички противоепидемични мерки. 
С пълния текст на поканата можете да се запознаете тук.
публикувано на 12.01.2021 година.  
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец ноември 2020 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 15.12.2020 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец октомври 2020 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 10.11.2020 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец септември 2020 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 15.10.2020 година
============================================================================= 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец август 2020 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 21.09.2020 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юли 2020 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 20.08.2020 година. ============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юни 2020 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 28.07.2020 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец май 2020 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 26.06.2020 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец април 2020 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 21.05.2020 година
=========================================================================
Община Лъки обявява приетия с решение № 39 от 30.04.2020 година, от 6-тото редовно заседание на ОбС-Лъки отчет за изпълнение на бюджет 2019 година.
подробния отчет можете да се запознаете от тук.
публикувано на 04.05.2020 година.
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец март 2020 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 21.04.2020 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец февруари 2020 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 13.03.2020 година
========================================================================
Община Лъки кани всички жители на община Лъки
за участие в публичното обсъждане на отчета на изпълнението на бюджета на община Лъки за 2019 година.  
Обсъждането ще се състои на 26 февруари 2020 година /сряда/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация, находяща се на III-тия етаж на сградата. Очакваме вашето присъствие.
С пълния текст на поканата можете да се запознаете от тук.
публикувано на 17.02.2020 година.  
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец януари 2020 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 14.02.2020 година
=========================================================================
На основание чл.97 от Закона за публичните финанси, общините са длъжни в десет дневен срок от приемане на проектобюджета за съответната календарна година от Общинския съвет, да го публикуват на интернет страницата си.
В тази връзка Община Лъки обявява приетия с решение № 21 от 30.01.2020 година, от 4-тото редовно заседание на ОбС-Лъки бюджет 2020 година.
Подробния бюджет можете да изтеглите от тук.
Подробния разчет на капиталовите разходи - приложение № 2 от бюджет 2020 година вижте тук.
Сканираното решение на ОбС-Лъки за приемане на бюджета изтеглете от тук.
публикувано на 03.02.2020 година.
======================================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец декември 2019 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 24.01.2020 година
========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец ноември 2019 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 23.12.2019 година
========================================================================
Община Лъки кани всички жители на община Лъки
за участие в публичното обсъждане на проектобюджета на община Лъки за 2020 година.  
Обсъждането ще се състои на 27 декември 2019 година /петък/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация, находяща се на III-тия етаж на сградата.
Очакваме вашето присъствие.
С пълния текст на поканата можете да се запознаете от тук.
публикувано на 12.12.2019 година.  
========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец октомври 2019 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 28.11.2019 година
========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец септември 2019 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 30.10.2019 година
========================================================================
Община Лъки обявява на жителите на общината и на всички заинтересовани лица начина на предлагане на услугите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа и други съоръжения, както и поддържането на чистотата на територията на община Лъки, посредством издадената заповед на Кмета на общината.
С пълното съдържание на заповедта можете да се запознаете от тук.
публикувано на 22 октомври 2019 година
========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец август 2019 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 28.09.2019 година
=========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юли 2019 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 14.08.2019 година
=========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2019 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 14.08.2019 година
=========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец май 2019 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 24.06.2019 година
=========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец април 2019 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 22.05.2019 година
==========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец март 2019 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 25.04.2019 година
=========================================================================
Община Лъки обявява приетия с решение № 286 от 28.03.2019 година, от 38-тото редовно заседание на ОбС-Лъки отчет за изпълнение на бюджет 2018 година.
подробния отчет можете да се запознаете от тук.
публикувано на 29.03.2019 година.
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец февруари 2019 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 25.03.2019 година
========================================================================
Община Лъки кани всички жители на община Лъки
за участие в публичното обсъждане на отчета на изпълнението на бюджета на община Лъки за 2018 година.  
Обсъждането ще се състои на 07 мapт 2019 година /четвъртък/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация,
находяща се на III-тия етаж на сградата.
Очакваме вашето присъствие.
С пълния текст на поканата можете да се запознаете от тук
публикувано на 20.02.2019 година.  
 ============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец януари 2019 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 15.02.2019 година
=========================================================================
На основание чл.97 от Закона за публичните финанси, общините са длъжни в десет дневен срок от приемане на проектобюджета за съответната календарна година от Общинския съвет, да го публикуват на интернет страницата си.
В тази връзка Община Лъки обявява приетия с решение № 266 от 30.01.2019 година, от 36-тото редовно заседание на ОбС-Лъки бюджет 2019 година.
Подробния бюджет можете да изтеглите от тук.
Подробния разчет на капиталовите разходи - приложение № 2 от бюджет 2019 година вижте тук.
Сканираното решение на ОбС-Лъки за приемане на бюджета изтеглете от тук.
публикувано на 04.02.2019 година.
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец декември 2018 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 15.01.2019 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец ноември 2018 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 18.12.2018 година
========================================================================
Община Лъки кани всички жители на община Лъки
за участие в публичното обсъждане на проекта на бюджет 2019 година на община Лъки.  
Обсъждането ще се състои на 19 декември 2018 година /сряда/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация,
находяща се на III-тия етаж на сградата.
Очакваме вашето присъствие.
С пълния текст на поканата можете да се запознаете от тук.
публикувано на 07.12.2018 година.
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец октомври 2018 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите  от тук.
публикувано на 19.11.2018 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец септември 2018 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 24.10.2018 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец август 2018 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 17.09.2018 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юли 2018 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 16.08.2018 година
==========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Одитния доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Лъки за 2017 година. .
Одитния доклад може да изтеглите от тук.
публикувано на 27.08.2018 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юни 2018 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 20.07.2018 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец май 2018 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 20.06.2018 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец април 2018 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 22.05.2018 година
=========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец март 2018 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 16 април 2018 година
=========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец февруари 2018 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 19 март 2018 година
=========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец януари 2018 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 19 февруари 2018 година
=========================================================================
На основание чл.97 от Закона за публичните финанси, общините са длъжни в десет дневен срок от приемане на проектобюджета за съответната календарна година от Общинския съвет, да го публикуват на интернет страницата си.
В тази връзка Община Лъки обявява приетия с решение № 184 от 25.01.2018 година, от 26-тото редовно заседание на ОбС-Лъки бюджет 2018 година.
подробния бюджет можете да изтеглите от тук.
публикувано на 29.01.2018 година.
========================================================================
Община Лъки кани всички жители на община Лъки
за участие в публичното обсъждане на отчета на изпълнението на бюджета на община Лъки за 2017 година.  
Обсъждането ще се състои на 06 февруари 2018 година /вторник/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация,
находяща се на III-тия етаж на сградата.
Очакваме вашето присъствие.
С пълния текст на поканата можете да се запознаете от тук.
публикувано на 25.01.2018 година.  
=========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец декември 2017 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 12.01.2018 година

=========================================================================

Община Лъки кани всички жители на община Лъки
Обсъждането ще се състои на 21 декември 2017 година /четвъртък/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация,
находяща се на III-тия етаж на сградата.
Очакваме вашето присъствие и становищата Ви, тъй като те са важен елемент от разработването на общинския годишен бюджет.
публикувано на 12.12.2017 година.  
=========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец ноември 2017 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 12.12.2017 година

=========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец октомври 2017 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 20.11.2017 година
=========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец септември 2017 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 23.10.2017 година

============================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец август 2017 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 14.09.2017 година
=========================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юли 2017 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 15.08.2017 година

============================================================================= 

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юни 2017 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 14.07.2017 година
=============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Годишен Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 15.06.2017 година
===============================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец май 2017 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 15.06.2017 година
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец април 2017 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 19.05.2017 година
==============================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец март 2017 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 13.04.2017 година
===============================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец февруари 2017 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 14.03.2017 година
================================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец януари 2017 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 20.02.2017 година
================================================================================
Община Лъки кани всички жители на община Лъки
за участие в публичното обсъждане на отчета на изпълнението на бюджет 2016 година.  
Обсъждането ще се състои на 14 февруари 2017 година /вторник/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация,
находяща се на III-тия етаж на сградата.
Очакваме вашето присъствие и становищата Ви, тъй като те са важен елемент от разработването на общинския годишен бюджет.
публикувано на 03.02.2017 година.  
================================================================================
 Община Лъки обявява на всички жители и гости на община Лъки,
както и на всички заинтересовани лица,
че на 26.01.2017 година, с Решение № 124 на ОбС-Лъки,  взето с Протокол № 17 от редовна сесия  бе приет проекто-бюджета на община Лъки за 2017 година.
с пълното съдържание на проект-бюджета можете да се запознаете от тук.
публикувано на 30.01.2017г. 
================================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец декември 2016 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 23.01.2017 година
================================================================================
НОРМАТИВНА БАЗА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за определяне, събиране и счетоводно отразяване на приходите от МДТ
================================================================================ 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец ноември 2016 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 14.12.2016 година
================================================================================
Община Лъки кани всички жители на община Лъки
за участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет 2017 година.  
Обсъждането ще се състои на 27 декември 2016 година /вторник/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация,
находяща се на III-тия етаж на сградата.
Очакваме вашите мнения, препоръки, становища и предложение, тъй като те са важен елемент от разработването на общинския годишен бюджет.
публикувано на 14.12.2016 година. 
================================================================================ 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец октомври 2016 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 14.11.2016 година
================================================================================ 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец септември 2016 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 13.10.2016 година
================================================================================ 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец август 2016 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 13.09.2016 година
================================================================================ 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юли 2016 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 12.08.2016 година
================================================================================ 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юни 2016 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 15.07.2016 година
================================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец май 2016 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 15.06.2016 година
================================================================================ 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец март 2016 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 15.04.2016 година
================================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец февруари 2016 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 15.03.2016 година
================================================================================ 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец януари 2016 година.
Отчета за изпълнение на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 15.02.2016 година 
================================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица приетия от ОбС - Лъки Бюджет на Община Лъки за 2016 година
Запознайте се с таблиците по параграфи от тук.
публикувано  на 29.01.2016 година
 =============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец декември 2015 година.
Отчета за изпълнението на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 11.01.2016 година 
===============================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец ноември 2015 година.
Отчета за изпълнението на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 11.12.2015 година 
===============================================================================
П О К А Н А  
Община Лъки кани всички жители на община Лъки за участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет 2016 година.  Обсъждането ще се състои на 27 ноември 2015 година /петък/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация, находяща се на III-тия етаж на сградата.
С пълното съдържание на поканата можете да се запознаете от тук.
публикувано на 18.11.2015 година. 
===============================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец октомври 2015 година.
Отчета за изпълнението на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 10.11.2015 година 
============================================================================== 
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец септември 2015 година.
Отчета за изпълнението на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 12.10.2015 година 
==============================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец август 2015 година.
Отчета за изпълнението на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 11.09.2015 година 
===============================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юли  2015 година.
Отчета за изпълнението на бюджета можете да изтеглите от тук.
публикувано на 10.08.2015 година
===============================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец юни 2015 година.
Отчета за изпълнението на бюджета можете да изтеглите от тук.
публикувано на 12.07.2015 година. 
 ===============================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец Май 2015 година.
Отчета за изпълнението на бюджета можете да изтеглите от тук.
публикувано на 15.06.2015 година.
===============================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец Април 2015 година.
Отчета за изпълнението на бюджета можете да изтеглите от тук.
публикувано на 12.05.2015 година. 
===============================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец Март 2015 година.
Отчета за изпълнението на бюджета можете да изтеглите от тук.
публикувано на 14.04.2015 година. 
===============================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец февруари 2015 година.
Отчета за изпълнението на бюджета може да изтеглите от тук.
публикувано на 13.03.2015г. 
===============================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Поканата за публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджет 2014 година на общината. Обсъждането ще се проведе на 27.02.2015 година - петък от 17.00 часа в заседателната зала на ОбА - Лъки.
С пълното съдържание на поканата можете да се запознаете от тук.
публикувано на 18.02.2015г. 
 ===============================================================================
Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица Отчета за изпълнение на бюджета за месец януари 2015 година.
Отчета за касовото изпълнение може да изтеглите от тук.
Отчета за изпълнението на получените средства от ЕС изтеглете от тук.
публикувано на 13.02.2015 година 
================================================================================
 Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица приетия от ОбС - Лъки Бюджет на Община Лъки за 2015 година
Изтеглете рекапитулацията от тук.
публикувано  на 12.02.2015 година
================================================================================
Община Лъки обявява на своите жители 
за заверка без резерви на ГФО на Община Лъки за 2013 година.
публикувано на 09.12.2014г. 
================================================================================