Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Ангел Бързински

Ангел Бързински от 1956г. Председател наОбщински народен съвет със седалище с.Дряново 1960г. – 1960г. Ангел Костадинов Бързински е роден на 20.05.1924г. в с Борово. Неговият баща Костадин Ангелов Бързински е бил кмет на с.Борово. Ангел Бързински завършва началното си образование в родното си село, след което продължава образованието си в IV73 прогимназия в гр.Пловдив и гимназия в гр.Асеновград (година на завършване 1944). След това се завръща в родното си село. През октомври 1944г. е призован да отбие вонната си служба в школата за запасни офицери гр. София. повече

Петър Рашев

Петър Рашев 1960г. – 1961г. Петър Рашев Петров е роден на 7 юли 1928г. в с.Обручище, обл.Старозагорска. През 1946г завършва Казанлъшката гимназия. Назначен е като учител в с. Катуница., Пловдивско, където по-късно създава семейство и остава да живее там. От брака си има двама сина. В годините от 1951 до 1954 е офицер. Уволнява се по семейни причини и се завръща в с .Катуница, където бива избран за Председател на районната потребителна кооперация, като заема този пост до 1958г. повече

Асен Янков

Асен Янков 1961г. – 1963г. повече

Васил Димитров

Васил Тодоров Димитров е роден на 15.08.1929г. в с. Джурково. Завършва висше образование в СССР. Семеен с две деца. повече

Петър Дичев

Петър Дичев 1965г. – 1969г. Петър Георгиев Дичев е роден на 25.07.1938г в Балкан махала. Председател на ОбНС - Лъки е от мес. декември 1965г. до мес.декември 1969г. През мандата на Петър Дичев /през 1969г./ става обявяването на Лъки за град. Изготвя Предложение до Изпълнителния комитет на Окръжен народен съвет - гр.Смолян през 1969г. за оправяне на понататъшно предложение пред Президиума на Народното събрание за обявяване на Лъки за град по повод 25- годишнината му от обявяването му за населено място. повече

Васил Димитров

Васил Тодоров Димитров е роден на 15.08.1929г. в с. Джурково. Завършва висше образование в СССР. Семеен с две деца. повече

Васил Стоев

Васил Иванов Стоев е роден на 12.02.1937г. в махала Среброто. Завършва средно образование в гр. Чепеларе, а по-късно задочно икономически техникум и учителски институт. От 1954 до 1956г. е работи в училището в с. Манастир като възпитател. 1956- 1959г. постъпва като Управител на работнически стол на рудник Балкан махала към ГОРУБСО. От 1959 до 1963г. работи като главен счетоводител в Потребителна кооперация “Чил-тепе” в с. Манастир. повече

Панайот Янчев

Панайот Янчев 1979г. – 1991г. Панайот Николов Янчев е роден на 27.10.1944г. в с.Джурково, област Пловдивска. Завършил висше икономическо образование: икономика на селското стопанство. Работен стаж: - 13.11.1965 - 15.06.1967г. - в Основно училище “Васил Петлешков” - с.Джурково - до 15.12.1971 г. - Окръжен комитет на ДКМС - гр.Смолян - до 31.12.1972г. ТПК “Устрем” -гр.Лъки - до 05.11.1974г. - Окръжен комитет на ДКМС - гр.Смолян - до 30.06.1977г. - Заместник Председател на Градски народен съвет - Лъки повече

инж. Красимир Манов

инж. Славчо Лилов

Тодор Тодоров

инж. Красимир Манов