Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Общинска администрация обявява на всички заинтересовани лица Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2024г. 

С пълното съдържание на Програмата може да се запознаете от тук. 

публикувано на 16.04.2024г.