Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

==============================================================================

   Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица   

          П У Б Л И Ч Е Н    Р Е Г И С Т Ъ Р

   НА СДРУЖЕНИЯТА  НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО  НПЕФМЖС  Н А   О Б Щ И Н А   ЛЪКИ , ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 С пълното съдържание на регистъра може да се запознаете от тук. 

=================================================================================