Община Лъки

Община Лъки

a- a a+
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 
Община Лъки Ви уведомява следното: 
На 25.11.2022 г. (петък) от 10,00 ч. в заседателната зала на етаж 3 на Общинска администрация – Лъки ще се проведе конкурса на етап РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, на основание чл. чл. 21, ал. 8 от НПКПМДС.
 
С пълният текст на съобщението можете да се запознаете тук. 
 
публикувано на 17.11.2022г.
 
 
========================================================================
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Община Лъки обявява списък на допуснатите кандидати, участвали в конкурса- Началник на отдел " Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността, то и главен счетоводител"
Пълния списък може да изтеглите от тук.
Публикувано на 14.11.2022г.

=========================================================================  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лъки открива конкурсна процедура за заемане на длъжността: Началник на отдел " Бюджет, финанси, счетоводство и управление на собствеността, то и главен счетоводител"

С пълният текст на обявлението можете да се запознаете тук.

Заявление за участие - Приложение 3 можете да изтеглите от тук.

Декларация- изтеглете от тук.

Длъжностната характеристика можете да изтеглите от тук.

Пречки за назначаване- можете да се запознаете тук.

публикувано на 25.10.2022г.