Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 

 Обявление с изх.№ К - 56 / 18.01.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за улица „Капитан Петко Войвода“ между о.т. 137 и о.т. 255 и прилежащите УПИ в кв.27 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му в Държавен вестник. 

С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 20.01.2023 г.

 

Обявление с изх.№ К - 55 / 18.01.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за улица „Родопи“ между о.т. 148 и о.т. 278 и прилежащите УПИ в кв.29, кв.30 и кв.31 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му в Държавен вестник. 

С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 20.01.2023 г.

 

До Тильо Борисов Буров, гр.Петрич, ул. Кочо Мавродиев №24, ет.3, ап.6

Писмо с изх.№К-997/21.12.2022 г.публикувано на 19.01.2023 г.

 

До Ангел Петров Дичев, гр.Несебър, ж.к. Черно море 3 №106, вх.2, ет.3, ап.7

Писмо с изх.№К-1000/21.12.2022 г.публикувано на 19.01.2023 г.

 

Съобщение с изх.№K-986/21.12.2022 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за УПИ V-23, кв.3 и улици по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, област Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му. С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 21.12.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №223/21.12.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на кадастралния план на с.Здравец, общ.Лъки, засягащ имот с кад.№52. Заповед №223/21.12.2022 г.  Публикувано на 21.12.2022 г.

 

До Иван Руменов Пайталов, гр.Асеновград, бул. България №21, ет.5, ап.20

Писмо с изх.№К-823/15.11.2022 г.публикувано на 13.12.2022 г.

 

До Галя Йорданова Боянова, гр.Перник, ул. Първи май №12, вх.Б, ет.6, ап.55 

Писмо с изх.№К-824/15.11.2022 г.публикувано на 08.12.2022 г.

 

До Анка Асенова Табакова, гр.Асеновград, ул. Оборище №103

Писмо с изх.№К-900/01.12.2022 г.публикувано на 01.12.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №216/30.11.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за нанасяне на нов имот с кад. №17 в околовръстния полигон /неодобрен кадастрален план/ на махала Брайковица, землище на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. Заповед №216/30.11.2022 г.

Публикувано на 30.11.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №207/15.11.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на кадастралния план на с.Югово, общ.Лъки, засягащ имоти с кад.№199, кад.№200 и кад.№201Заповед №207/15.11.2022 г.  Публикувано на 15.11.2022 г.

 

До Росица Огнянова Пайталова, гр.Лъки, ул. Освобождение №3, ап.1

Писмо с изх.№К-831/15.10.2022 г.публикувано на 15.11.2022 г.

 

До Анка Асенова Табакова, гр.Асеновград, ул. Оборище №103

Писмо с изх.№К-827/15.11.2022 г.публикувано на 15.11.2022 г.

 

До Анка Асенова Табакова, гр.Асеновград, ул. Оборище №103

Писмо с изх.№К-780/07.11.2022 г.публикувано на 14.11.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №204/11.11.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за нанасяне на нов имот с кад. №29 в околовръстния полигон /неодобрен кадастрален план/ на село Лъкавица, общ.Лъки, обл.Пловдив. Заповед №204/11.11.2022 г.

Публикувано на 11.11.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №203/11.11.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за нанасяне на нов имот с кад. №14 в околовръстния полигон /неодобрен кадастрален план/ на махала Брайковица, землище на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. Заповед №203/11.11.2022 г.

Публикувано на 11.11.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №202/11.11.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за нанасяне на нов имот с кад. №16 в околовръстния полигон /неодобрен кадастрален план/ на махала Брайковица, землище на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. Заповед №202/11.11.2022 г.

Публикувано на 11.11.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №201/11.11.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за нанасяне на нов имот с кад. №2 в околовръстния полигон /неодобрен кадастрален план/ на махала Брайковица, землище на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. Заповед №201/11.11.2022 г.

Публикувано на 11.11.2022 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане на проект за нанасяне на нов имот с кад.№17 /по неодобрен кадастрален план/ в околовръстния полигон на махала Брайковица, в землището на гр.Лъки, общ.Лъки. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 07.11.2022 г.

 

До Галя Йорданова Боянова, гр.Перник, ул. Първи май №12, вх.Б, ет.6, ап.55

Писмо с изх.№К-662/07.10.2022 г.публикувано на 01.11.2022 г.

 

До Анка Емилова Халилкова, гр.Асеновград, ул. Хан Аспарух №13Б, ет.1, ап.2

Писмо с изх.№К-673/07.10.2022 г.публикувано на 01.11.2022 г.

 

До Росица Огнянова Пайталова, гр.Лъки, ул. Освобождение №3, ап.1

Писмо с изх.№К-669/07.10.2022 г.публикувано на 07.10.2022 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на кадастралния план на с.Югово, общ.Лъки, засягащ имоти с кад.№199, кад.№200 и кад.№201. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 21.10.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №184/20.10.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за нанасяне на нов имот с кад. №11 в околовръстния полигон /неодобрен кадастрален план/ на махала Брайковица, землище на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. Заповед №184/20.10.2022 г.

Публикувано на 20.10.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №183/17.10.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за нанасяне на нов имот с кад. №76 в околовръстния полигон /неодобрен кадастрален план/ на махала Брайковица, землище на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив. Заповед №183/17.10.2022 г.

Публикувано на 17.10.2022 г.

 

До Росица Огнянова Пайталова, гр.Лъки, ул. Освобождение №3, ап.1

Писмо с изх.№К-669/07.10.2022 г.публикувано на 07.10.2022 г.

 

До Георги Христов Филаретов, гр.София, бул.България №54, вх.Б, ет.2, ап.5

  Писмо с изх.№К-606/03.10.2022 г.публикувано на 10.10.2022 г.

 

До Атанас Петров Киряков, гр.Пловдив, ж.к.Тракия №15, вх.Б, ет.5, ап.30

  Писмо с изх.№К-603/03.10.2022 г.публикувано на 10.10.2022 г.

 

До Добрина Атанасова Колева, гр.Пловдив, ул.Победа №37, ет.4, ап.14

  Писмо с изх.№К-602/03.10.2022 г.публикувано на 10.10.2022 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане на проект за нанасяне на нов имот с кад.№14 /по неодобрен кадастрален план/ в околовръстния полигон на махала Брайковица, в землището на гр.Лъки, общ.Лъки. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 06.10.2022 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане на проект за нанасяне на нов имот с кад.№2 /по неодобрен кадастрален план/ в околовръстния полигон на махала Брайковица, в землището на гр.Лъки, общ.Лъки. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 04.10.2022 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане на проект за нанасяне на нов имот с кад.№11 /по неодобрен кадастрален план/ в околовръстния полигон на махала Брайковица, в землището на гр.Лъки, общ.Лъки. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 04.10.2022 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане на проект за нанасяне на нов имот с кад.№16 /по неодобрен кадастрален план/ в околовръстния полигон на махала Брайковица, в землището на гр.Лъки, общ.Лъки. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 04.10.2022 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане на проект за нанасяне на нов имот с кад.№76 /по неодобрен кадастрален план/ в околовръстния полигон на махала Брайковица, в землището на гр.Лъки, общ.Лъки. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 04.10.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №174/29.09.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на кадастралния план на с.Манастир, общ.Лъки, засягащ имот с кад.№6. Заповед №174/29.09.2022 г.  Публикувано на 30.09.2022 г.

 

До Фанка Красимирова Бакърджиева, гр.Асеновград, ул.Захари Стоянов №79

  Писмо с изх.№К-554/20.09.2022 г.публикувано на 21.09.2022 г.

 

До Румяна Красимирова Бакърджиева, с.Белица, общ.Лъки

  Писмо с изх.№К-573/21.09.2022 г.публикувано на 21.09.2022 г.

 

До Милка Красимирова Кичукова, с.Избегли, общ.Асеновград, ул.Шипка №1

  Писмо с изх.№К-572/21.09.2022 г.публикувано на 21.09.2022 г.

 

До Милена Красимирова Бакърджиева, гр.Асеновград, ул.Божур №2

  Писмо с изх.№К-571/21.09.2022 г.публикувано на 21.09.2022 г.

 

До Румяна Данчева Бакърджиева, с.Избегли, общ.Асеновград, ул.Шипка №1

  Писмо с изх.№К-570/21.09.2022 г.публикувано на 21.09.2022 г.

 

До Черешка Димитрова Живкова, гр.Пловдив, ул. Константин Геров №40, ет.5, ап.13

    Писмо с изх.№К-574/21.09.2022 г.публикувано на 21.09.2022 г.

 

До Красимир Димитров Живков, гр.Пловдив, ул. Константин Геров №40

     Писмо с изх.№К-575/21.09.2022 г.публикувано на 21.09.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №162/19.09.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на кадастралния план на с.Белица, общ.Лъки, засягащ имот с кад.№33. Заповед №162/19.09.2022 г.  Публикувано на 20.09.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №163/19.09.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на кадастралния план на с.Белица, общ.Лъки, като с проекта се нанася нов имот с кад.№90. Заповед №163/19.09.2022 г.  Публикувано на 20.09.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №164/19.09.2022 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ III-165, кв.27 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив, съгласно линии, надписи и зачертавания в червено, синьо, зелено, кафяво и черно, означени в проекта за изменение на ПУП-ПР. 

ПУП и  Заповед №164/19.09.2022 г. Публикувано на 20.09.2022 г.

 

Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че със Заповед №ДС-12-4/09.09.2022 г. на Областния управител на Област Пловдив е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-парцеларен план за обект: "Трасе за ел.захранване на базова станция за мобилна комуникация "Юговско ханче" преминаващо през землищата на с.Наречеснки бани, общ.Асеновград и с.Югово, общ.Лъки. Заповед №ДС-12-4/09.09.2022 г. Публикувано на 15.09.2022 г.

 

До Атанас Петров Киряков, гр.Пловдив, ж.к. Тракия №15, вх.Б, ет.5, ап.30

    Писмо с изх.№К-499/24.08.2022 г.публикувано на 15.09.2022 г. 

                                                                                                    

До Черешка Димитрова Живкова, гр.Пловдив, ул. Константин Геров №40, ет.5, ап.13

    Писмо с изх.№К-494/24.08.2022 г.публикувано на 24.08.2022 г.

 

До Красимир Димитров Живков, гр.Пловдив, ул. Константин Геров №40

    Писмо с изх.№К-493/24.08.2022 г.публикувано на 24.08.2022 г.

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Лъки съобщава на заитересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на кадастралния план на с.Белица, общ.Лъки, засягащ имоти с кад.№33. В 7 дневен срок от съобщението заинтересованите страни може да се запознаят с проекта в отдел АУТБС, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00. За повече информация може да се обръщате към инж. Владимир Медев на тел. 0886916324. Публикувано на 24.08.2022 г.

 

Обявление с изх.№K-483/23.08.2022 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за УПИ III-165 и УПИ I-озеленяване, кв.27 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, област Пловдив. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му. С проекта за изменение можете да се запознаете тукПубликувано на 23.08.2022 г.

 

До Анка Емилова Халилкова, гр.Асеновград, ул. Хан Аспарух №13Б, ет.1, ап.2

   Писмо с изх.№К-406/28.07.2022 г.публикувано на 08.08.2022 г.

 

Обявление с изх.№K-432/28.07.2022 г.

 

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПП за трасе на обект: Основен ремонт на съществуваща ВЛ 20 kV за присъединяване на МВЕЦ към РУ 20 kV на Електроразпреление Юг ЕАД и изграждане на тръбна мрежа с монтажни шахти за кабелна линия 20 kV от ЗРУ 20 kV на МВЕЦ до ВКП на стълб №1, като трасето засяга поземлени имоти с идентификатори 86012.167.3, 86012.167.9, 86012.167.10, 86012.167.13, 86012.167.15, 86012.167.12 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Югово, общ.Лъки, одобрени със Заповед №РД-18-879/16.12.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Обявления, съобщения и уведомления по ЗУТ и ЗКИР”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в едномесечен срок от съобщаването му в Държавен вестник.