Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Министерството на туризма разработи Единна система за туристическа информация, в която всяко регистрирано по закона лице да подава информация за извършваната от него дейност. 

Крайният срок за регистриране на тези лица и за изграждане на профил в системата е 30  септември 2019 година. Считано от 01.10.2019г. всички хотелиери и физически лица, предоставящи хотели, къщи за гости и стаи за настаняване са длъжни да подават информация в ЕСТИ съгласно Закона за туризма.

В тази връзка Община Лъки обявява на всички лица, работещи в сферата на туризма видео обучение за работа с  ЕСТИ.

видео 1           видео 2           видео 3         видео 4            видео 5          видео 6