Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

ОБЩИНА ЛЪКИ

АДРЕС: ГР.ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, УЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 18, П.К. 4241

ЕЛ.ПОЩА: [email protected]

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ03052/ 22-88

Длъжностно лице по защита на данните:

Марияна Радкова, гл.експерт „ООбСИОЖВО”

ел.поща на лицето: [email protected]

 

GDPR - Регламент на Европейския парламент за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Вътрешни правила за защита на личните данни

Заповеди за определяне на лице по ЗЛД и за съставяне на комисия за налаиз на личните данни

Декларация за съгласие за съхранение и обработка на личните данни от клиенти на община Лъки