Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Учредяване на гр. Лъки

НАРОДНА РЕПУБЛКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ У К А З № 139 Президиумът на Народното събрание въз основа на чл. 35, точка 19 от Конституцията Република България и чл. 6 от Закона за народните съвети повече

Първия учител в Лъки

ПЪРВИЯТ УЧИТЕЛ В ЛЪКИ Първият учител в Лъки е господин Филип Петров Бояджиев. Филип Бояджиев е роден през 1906 год. в гр. Лом. Баща му е българин, а майка му чехкиня. На 11 години се премества в село Габарево. Завършил е педагогическото училище в гр. Казанлък. Отначало учителства в Чехия в Българското посолство. В Лъки идва през 1937 год. и учителства до 1946 год. След това е работил в село Манастир, после в Балкан махала ,после в Горно Воден, където се и пенсионира. В село Габарево урежда исторически и етнографски музей. Починал е през 1972 год. в село Габарево. повече

Указ №828

УКАЗ №828 Президиумът на Народното Събрание въз основа на чл. 35, точка 19 от Конституцията на Народна Република България и чл. 6 от Закона за народните съвети ПОСТАНОВЯВА повече